Bản án 2419/HSPT ngày 28/11/1998 về vụ án Nguyễn Công La phạm tội cố ý gây thương tích

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI HÀ NỘI

BẢN ÁN 2419/HSPT NGÀY 28/11/1998 VỀ VỤ ÁN NGUYỄN CÔNG LA PHẠM TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

67
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 2419/HSPT ngày 28/11/1998 về vụ án Nguyễn Công La phạm tội cố ý gây thương tích

    Số hiệu:2419/HSPT
    Cấp xét xử:Phúc thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
    Lĩnh vực:Hình sự
    Ngày ban hành:28/11/1998
    Án lệ được căn cứ
      
     Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
      Bản án/Quyết định phúc thẩm
       Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về