Bản án 20/2019/DS-ST ngày 07/05/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG HỒ, TỈNH VĨNH LONG

BẢN ÁN 20/2019/DS-ST NGÀY 07/05/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Trong ngày 07 tháng 5 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Long Hồ xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 175/2018/TLST-DS, ngày 21 tháng 12 năm 2018, về việc: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 20/2019/QĐXXST-DS, ngày 25 tháng 3 năm 2019 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ngân Hàng TMCP Phương Đ

Địa chỉ: Số 45, Lê D, quận Y, thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trịnh Văn T – Chúc vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Người đại diện hợp pháp của Ngân hàng: Ông Thi Thanh B – Chức vụ: Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đ - Chi nhánh Vĩnh Long. Theo giấy ủy quyền số: 48/2016/UQ-CT.HĐQT ngày 02/11/2016.

Ông Thi Thanh B ủy quyền cho: Anh Dương Văn H – Chức vụ: Chuyên viên thu hồi nợ Ngân hàng TMCP Phương Đ - Chi nhánh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 81 – 83, PT B, phường Z, thành phố Vĩnh Long. (Theo giấy ủy quyền ngày 31/01/2019).

2. Bị đơn: Bà Huỳnh Thị Thúy P, sinh năm 1963 (có đơn xin vắng mặt)

Địa chỉ: Số 56/3, ấp A, xã H, huyện H, tỉnh Vĩnh Long.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1/ Anh Nguyễn Thanh T, sinh năm 1977

2/ Chị Huỳnh Thị Tú T, sinh năm 1979 (có đơn vắng mặt)

Địa chỉ: 251/16A, ấp B, xã P, huyện H, tỉnh Vĩnh Long.

NHẬN THẤY

- Tại đơn khởi kiện cũng như các lời khai trong quá trình giải quyết Nguyên đơn Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đ trình bày:

Vào ngày 17/8/2017 bà Huỳnh Thị Thúy P có đến Ngân hàng TMCP Phương Đ để vay số tiền 280.000.000đ, bà P có ký kết hợp đồng tín dụng số 0487/2017/HĐTD – CN; mục đích vay là mua nhà ở; lãi suất là 10%/năm trong 06 tháng đầu, từ tháng thứ 7 trở đi áp dụng lãi suất thả nổi điều chỉnh định kỳ 06 tháng/lần bằng lãi suất tiết kiệm 12 tháng trả lãi cuối kỳ do OCB công bố + biên độ tối thiểu 4%/năm, thời gian cho vay là 180 tháng.

Tài sản đảm bảo cho khoản vay là: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa số 307, tờ bản đồ số 4, diện tích 134,5m2, loại đất ở nông thôn, tọa lạc tại ấp Phước Ngươn B, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long do bà Huỳnh Thị Thúy P được Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ chỉnh lý mặt 3 đứng tến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên đất có căn nhà hiện tại gia đình anh Nguyễn Thanh T và chị Huỳnh Thị Tú T đang sinh sống.

Bà P đã thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng theo định kỳ từ tháng 8/2017 đến tháng 8/2018 được 10 tháng với số tiền 37.748.335đồng trong đó vốn là 15.091.114đồng và tiền lãi là 22.657.227đồng.

Đến tháng 9/2018 bà P không tiếp tục thanh toán nợ cho Ngân hàng, bà P đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán nợ lãi, nợ gốc được quy định trong hợp đồng tín dụng về trả nợ vay. Ngân hàng đã nhiều lần nhắc nhở đến hạn thanh toán nhưng đến nay bà P vẫn không thanh toán nợ cho Ngân hàng. Ngân hàng đã có thông báo thu hồi nợ trước hạn ngày 25/6/2018.

Ngày 25/02/2019 bà P có thực hiện trả nợ cho Ngân hàng được số tiền 5.000.000đ, trong đó vốn là 2.024.886đồng và lãi là 2.975.114đồng.

Dư nợ còn lại của hợp đồng tính đến ngày 25/3/2019 gồm: Nợ gốc là: 262.884.000đồng. Trong đó.

Nợ gốc quá hạn: 10.892.000đồng.

Nợ lãi trong hạn là: 23.051.823đồng. Nợ lãi quá hạn là: 1.450.826đồng. Tổng cộng là: 287.386.649đồng.

- Nay ngân Hàng TMCP Phương Đ yêu cầu chấm dứt trước hạn hợp đồng tín dụng số: 0487/2017/HĐTD-CN ngày 17/8/2017 do vi phạm nghĩa vụ thanh toán nợ lãi, gốc được quy định trong hợp đồng.

Buộc bà Huỳnh Thị Thúy P trả các khoản nợ là 287.386.649đồng và lãi phát sinh tính theo hợp đồng tính dụng cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ.

Nếu bà P không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ thì Ngân hàng TMCP Phương Đ được quyền yêu cầu Cơ quan thi hành án tiến hành xử lý tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp số: 0487/2017/BĐ ngày 17/8/2017 để thu hồi nợ theo quy định pháp luật.

- Bị đơn bà Huỳnh Thị Thúy P trình bày:

Do em rễ của bà P là Nguyễn Thanh T có nhu cầu vay tiền nhưng bị nợ xấu nên Ngân hàng không cho anh T vay, vì vậy anh T mới chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa số 307 sang cho bà P đứng tên. Sau đó bà P đứng ra vay tiền dùm cho anh T.

Bà P thừa nhận vào ngày 17/8/2017 Ngân hàng và bà Huỳnh Thị Thúy P đã ký kết hợp đồng tín dụng số 0487/2017/HĐTD – CN với số tiền vay là 280.000.000đ; mục đích vay là để cất nhà.

Tài sản đảm bảo cho khoản vay là: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa số 307, tờ bản đồ số 4, diện tích 134,5m2 đúng như nguyên đơn trình bày. Sau khi vay bà P có trả cho Ngân hàng từ tháng 8/2017 đến tháng 8/2018 là 10 tháng với số tiền 37.748.335đồng trong đó vốn là 15.091.114đồng và tiền lãi là 22.657.227đồng. Ngày 25/02/2019 bà P có thực hiện trả nợ cho Ngân hàng được số tiền 5.000.000đ trong đó vốn là 2.024.886đồng và lãi là 2.975.114đồng.

Bà P thống nhất dư nợ còn lại của hợp đồng tính đến ngày 25/3/2019 gồm: Nợ gốc là: 262.884.000đồng. Trong đó:

Nợ gốc quá hạn: 10.892.000đồng.

Nợ lãi trong hạn là: 23.051.823đồng. Nợ lãi quá hạn là: 1.450.826đồng. Tổng cộng là: 287.386.649đồng.

Nay bà P đồng ý yêu cầu của Ngân Hàng TMCP Phương Đ chấm dứt trước hạn hợp đồng tín dụng số 0487/2017/HĐTD-CN ngày 17/8/2017 do vi phạm nghĩa vụ thanh toán nợ lãi, gốc được quy định trong hợp đồng. Bà đồng ý trả các khoản nợ cho Ngân hàng là 287.386.649đồng và lãi phát sinh tính theo hợp đồng tính dụng cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ.

Nếu bà P không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ thì Ngân hàng TMCP Phương Đ được quyền yêu cầu Cơ quan thi hành án tiến hành xử lý tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp số 0487/2017/BĐ ngày 17/8/2017 để thu hồi nợ theo quy định pháp luật.

- Anh Nguyễn Thanh T có ý kiến:

Trước đây 2016 anh T có vay của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng(VPBank), sau đó anh T yêu cầu vay Ngân hàng TMCP Phương Đ, số tiền 280.000.000đ, hết năm đáo hạn không vay được chuyển sang nợ xấu, vì vậy anh T có nhờ chị P đứng ra vay dùm và anh chuyển tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa 307, tờ bản đồ số 4 diện tích 134,5m2 của anh cho chị P đứng tên để vay lại số tiền 280.000.000đ, anh và chị P có trả lãi hàng tháng cho Ngân hàng. Tuy chuyển nhương cho chị P đứng tên nhưng căn nhà này vợ chồng anh đang ở. Trường hợp chị P không trả nợ thì anh và chị T đồng ý cùng chị P để Ngân hàng yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cưỡng chế, phát mãi tài sản thế chấp để thu hồi nợ.

Chị Huỳnh Thị Tú T có lời khai chị biết chị P có vay tiền của Ngân hàng TMCP Phương Đ, mục đích vay chị không biết, chị biết anh T có sang tên phần đất thửa 307 cho chị P đứng tên, chị không có ý kiến gì, vì chỗ chị em ruột, chị và anh T đồng ý cùng chị P trả cho Ngân hàng nhưng không đồng ý kê biên phát mãi tài sản, vì chị muốn giữ căn nhà, vợ chồng chị không có chỗ ở khác, hiện nay chị chuẩn bị sanh nếu sanh chị xin vắng mặt, còn chưa sanh chị đến dự phiên tòa (BL 109).

Tại phiên toà hôm nay:

1. Ngân hàng TMCP Phương Đ vẫn giữ nguyên yêu cầu chấm dứt trước hạn hợp đồng tín dụng số: 0487/2017/HĐTD-CN ngày 17/8/2017 do vi phạm nghĩa vụ thanh toán nợ lãi, gốc được quy định trong hợp đồng, yêu cầu bà Huỳnh Thị Thúy P trả các khoản nợ đến ngày hôm nay là 270.003.345đ, vì từ khai vay đến nay chị P đã trả đươc 64.233.335đ cho Ngân hàng, trong đó số nợ còn thiếu gồm tiền lãi qúa hạn 284.736đ, tiền lãi trong hạn phải trả 13.058.609đ, tiền gốc phải trả là 256.660.000đ và tiền lãi phát sinh theo số tiền gốc tính theo hợp đồng tính dụng từ ngày xét xử sơ thẩm xong cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ.

Nếu bà P không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ thì Ngân hàng TMCP Phương Đ được quyền yêu cầu Cơ quan thi hành án tiến hành xử lý tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp số: 0487/2017/BĐ ngày 17/8/2017 để thu hồi nợ theo quy định pháp luật.

Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất: Thửa số 307, tờ bản đồ số 4, diện tích 134,5m2, loại đất ở tại nông thôn, đất tọa lạc tại ấp Phước Ngươn B, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long được chỉnh lý mặt 3 cho bà Huỳnh Thị Thúy P đứng tến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì số vay này tuy chưa đến hạn nhưng bà P đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ, dẫn đến nợ xấu, Ngân hàng đã đến nhà đề nghị bà P trả nhiều lần nhưng bà P dẫn không trả hết số nợ cho Ngân hàng.

2. Bà Huỳnh Thị Thúy P có đơn xin vắng mặt, trong đơn bà đồng ý trả số tiền theo yêu cầu của nguyên đơn, do bận công việc nên bà không thể đến tham gia phiên tòa, vì vậy bà xin vắng mặt, bà không khiếu nại gì.

Anh Nguyễn Thanh T đồng ý nếu bà P không thanh toán đủ cho Ngân hàng, anh và chị Tú Tâm đồng ý cùng bà P giao tài sản thế chấp cho Ngân hàng, để Ngân hàng yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kê biên phát mãi tài sản thế chấp để thu hồi nợ cho Ngân hàng.

Anh T trình bày chị Huỳnh Thị Tú T đã sanh nên có đơn vắng mặt.

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Hồ.

Về tố tụng: Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án đã thực hiện đúng theo quy định pháp luật tố tụng thẩm quyền thụ lý vụ án, xác định tư cách người tham gia tố tụng, xác minh thu thập chứng cứ, lấy lời khai của đương sự, chuẩn bị xét xử đúng theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Quyết định đưa vụ án ra xét xử, thời hạn gửi hồ sơ cho Viện kiểm sát nghiên cứu đúng quy định, việc cấp tống đạt các văn bản tố tụng cho những người tham gia tố tụng thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa đã tuân theo đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về xét xử sơ thẩm.

Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có căn cứ chấp nhận. Bởi vì bị đơn và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan thừa nhận và đồng ý trả số tiền cho Ngân hàng không không phải chứng minh theo quy định tại Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự.

Tại phiên tòa hôm nay nguyên đơn trình bày bị đơn đã nộp cho Ngân hàng được số tiền 26.485.000đ trong đó gốc: 8.248.886đ, lãi trong hạn 16.212.198đ, lãi quá hạn 2.023.916đ. Bị đơn còn nợ lại của Ngân hàng gồm: Lãi quá hạn 284.736đ, lãi trong hạn 13.058.609đ, nợ gốc 256.660.000đ. Tổng nợ là 270.003.345đ Nay Ngân hàng yêu cầu bị đơn trả 270.003.345đ và tiền lãi phát sinh cho đến khi bị đơn thanh toán xong khoản nợ, nếu bị đơn không trả được nợ thì Ngân hàng yêu cầu cơ quan có trách nhiệm phát mãi tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất thửa 307, tờ bản đồ số 4 diện tích 134,5m2, đất tọa lạc tại ấp Phước Ngương B, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Căn cứ Điều 7, 91, 95 Luật các tổ chức tín dụng, Điều 317, 323 Bộ luật dân sự năm 2015, Điều 147 Bộ luật tố tung dân sự, khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. Buộc bà Huỳnh Thị Thúy P có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng TMCP Phương Đ số nợ đến ngày 06/5/2019 là 270.003.345đ và tiền lãi phát sinh đến khi bà P thanh toán xong khoản nợ cho Ngân hàng. Buộc anh T, chị T phải giao lại tài sản thế chấp quyền sử dụng đất sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa 307, tờ bản đồ số 4, diện tích 134,5m2, loại đất ở nông thôn đất tọa lạc tại ấp Phước Ngươn B, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long để cơ quan có trách nhiệm phát mãi thu nợ cho Ngân hàng, trong trường hợp bị đơn không thanh toán số nợ cho Ngân hàng.

Về án phí: Buộc chị P phải nộp 13.500.000đ án phí dân sự sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng: Chị Huỳnh Thị Thúy P và Huỳnh Thị Tú Tâcó đơn xin vắng mặt. Căn cứ vào khoản 1 Điều 227 và khoản 1 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự Hội đồng xét xử thống nhất giải quyết vắng mặt chị Huỳnh Thị Thúy P và Huỳnh Thị Tú T.

Ngân hàng TMCP Phương Đ yêu cầu chị Huỳnh Thị Thúy P trả lại số tiền chị P đã vay vốn là và tiền lãi là 270.003.345đ, việc các bên có làm hợp đồng tín dụng nhưng vay mục đích vay là chi tiêu cá nhân, nên đây là quan hệ dân sự tranh chấp hợp đồng tín dụng được quy định tại khoản 3 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và Điều 463 Bộ luật dân sự năm 2015.

[2] Về nội dung:

[2.1] Tại các lần hòa giải bà P thừa nhận có nợ của Ngân hàng TMCP Phương Đ số tiền vốn và lãi 287.386.649đồng và đồng ý trả lãi phát sinh trên số nợ gốc theo thỏa thuận của hợp đồng tín dụng và đồng ý phát mãi tài sản khi chị chưa trả hết nợ. Tại đơn xin vắng mặt của bà P cũng thừa nhận có nợ và đồng ý trả số tiền theo yêu cầu của Ngân hàng. Phía Ngân hàng trình bày bị đơn đã trả được 64.233.335đ, còn nợ lại 270.003.345đ. Tại phiên tòa hôm nay bà P vắng mặt. Anh T cũng thừa nhận chị P có đứng vay dùm cho anh và anh đã chuyển giao tài sản cho chị P đứng tên để vay cho anh số tiền 280.000.000đ, anh đồng ý giao tài sản nếu bà P không thanh toán đầy đủ số nợ cho Ngân hàng. Xét các bên đã thừa nhận và đồng ý trả số nợ cho Ngân hàng là đúng sự thật không phải chứng minh, phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

[2.2] Xét tài sản thế chấp là thửa số 307, tờ bản đồ số 4, diện tích 134,5m2, loại đất ở tại nông thôn, đất tọa lạc tại ấp Phước Ngươn B, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long do bà Huỳnh Thị Thúy P đứng tến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay do anh T và chị Tú T đang ở, chị Tâm thừa nhận chị và anh T sẽ cùng chị P trả nợ cho Ngân hàng không đồng ý phát mãi, nhưng đến nay chị P vẫn chưa trả hết số nợ cho Ngân hàng.

[2.3] Tại phiên tòa hôm nay anh T cũng đồng ý cùng trả nợ với chị P và đồng ý giao tài sản cho Ngân hàng phát mãi khi chị P không trả nợ cho Ngân hàng. Tại biên bản lấy lời khai chị Tú T khai không muốn phát mãi tài sản phần đất thửa 307 là chưa có cơ sở chấp nhận, vì hiện nay phần đất thửa 307 do bà Huỳnh Thị Thúy P đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên bà P phải có trách nhiệm đối với tài sản này, chị T khai phần đất có gắn căn nhà thửa 307 hiện nay chị và anh T đang ở, chị có biết bà P vay và biết anh T đã sang tên phần đất thửa 307 cho bà P. Tại phiên tòa hôm nay chị Tú T vắng mặt. Vì vậy trường hợp bà P không trả hết nợ cho Ngân hàng TMCP Phương Đ. Buộc bà P, anh T, chị Tú T phải giao tài sản thế chấp là phần đất thửa 307, tờ bản đồ số 4, diện tích 134,5m2 cho Ngân hàng, để Ngân hàng yêu cầu cơ quan Thi hành án kê biên phát mãi tài sản thế chấp để thu hồi nợ.

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Hồ chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn là có cơ sở chấp nhận, như đã nhận định ở trên.

Từ những nhận định trên, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Buộc bà P phải có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng TMCP Phương Đ số tiền vốn và lãi là 270.003.343đ và tiếp tục trả tiền lãi cho Ngân hàng theo mức lãi suất đã thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng đã ký kết trên số nợ gốc kể từ ngày xét xử sơ thẩm xong cho đến khi trả hết nợ vay.

Trường hợp bà P không thanh toán số nợ cho Ngân hàng. Buộc bà P, anh T, chịTú T phải giao tài sản thế chấp là phần đất thửa 307, tờ bản đồ số 4, diện tích134,5m2 cho Ngân hàng, để Ngân hàng yêu cầu cơ quan Thi hành án kê biên phát mãi tài sản thế chấp để Ngân hàng thu hồi nợ.

[3] Về án phí: Đương sự phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì những lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 3 Điều 26, Điều 35, 39, Điều 147, khoản 1 Điều 227, khoản 1Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Căn cứ các Điều 463, 465 Bộ luật dân sự năm 2015, Điều 91 Luật tổ chức tín dụng.

Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày30/12/2016 về quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Xử:

1/ Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng TMCP Phương Đ về việc yêu cầu bà Huỳnh Thị Thúy P trả số tiền đã vay.

Buộc bà Huỳnh Thị Thúy P có trách nhiệm trả cho Ngân hàng TMCP Phương Đ số tiền gốc và lãi là 270.003.345đ (Hai trăm bảy mươi triệu, không trăm lẽ ba ngàn ba trăm bốn mươi lăm đồng) và tiếp tục trả tiền lãi cho Ngân hàng theo mức lãi suất đã thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng đã ký kết trên số nợ gốc kể từ ngày xét xử sơ thẩm xong cho đến khi trả hết nợ vay.

Trường hợp bà Huỳnh Thị Thúy P không thanh toán nợ vay cho Ngân hàng buộc bà Huỳnh Thị Thúy P, anh Nguyễn Thanh T, chị Huỳnh Thị Tú T phải giao tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp ngày 17/8/2017 là phần đất thửa 307, tờ bản đồ số 4, diện tích 134,5m2, đất do bà Huỳnh Thị Thúy P đứng tên để Ngân hàng yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền kê biên phát mãi tài sản thế chấp để thu hồi nợ.

2/ Về án phí: Buộc bà Huỳnh Thị Thúy P nộp 13.500.000đ (Mười ba triệu năm trăm ngàn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

Hoàn trả cho Ngân hàng TMCP Phương Đ số tiền 7.000.000đ (Bảy triệu đồng) tiền tạm ứng án phí theo biên lai thu số 0002009 ngày 21/12/2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Hồ.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

3/ Án xử sơ thẩm báo cho các đương sự được biết, có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày Tòa tuyên án. Đối với người vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày nhận bản án hoặc bản án được niêm yết tại nơi cư trú ./.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

149
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 20/2019/DS-ST ngày 07/05/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:20/2019/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Long Hồ - Vĩnh Long
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:07/05/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về