Bản án 20/2018/HCST ngày 26/07/2018 về khiếu kiện quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước  thu  hồi  đất;  quyết  định  giải quyết khiếu nại

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BẢN ÁN 20/2018/HCST NGÀY 26/07/2018 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT; QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

152
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 20/2018/HCST ngày 26/07/2018 về khiếu kiện quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước  thu  hồi  đất;  quyết  định  giải quyết khiếu nại

    Số hiệu:20/2018/HCST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Bà Rịa - Vũng Tàu
    Lĩnh vực:Hành chính
    Ngày ban hành:26/07/2018
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về