Bản án 19/2018/DS-ST ngày 18/05/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG        

BẢN ÁN 19/2018/DS-ST NGÀY 18/05/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 18 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng  xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 174A/2017/TLST-DS ngày 06 tháng 11 năm 2017 về  “tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 09/2018/QĐXX-ST ngày 02 tháng 3 năm 2018; Quyết định hoãn phiên tòa số 11/2018/QĐ- DSST ngày 20 tháng 3 năm 2018; Quyết định tạm ngừng phiên tòa số 01/2018/QĐST-DS ngày 18 tháng 4 năm 2018, giữa các đương sự.

- Nguyên đơn: Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng VN TV. Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà REE T, số 09 đường Đoàn Văn B, phường 12, quận 4, TP Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: ông Lô Bằng Gi – chức vụ: Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng VN TV.

Đại diện theo ủy quyền ông Lê Hiền Th – Chức vụ: Trưởng Phòng thu hồi nợ Pháp Lý – Trung tâm thu hồi nợ - Khối Quản trị rủi ro (theo văn bản ủy quyền số 14/UQ-QTRR.17 ngày 22.3.2017).

Ông Lê Hiền Th ủy quyền cho ông Trương Ngọc A – Sinh năm 1981. Địa chỉ: Số 353 Nguyễn Tri Ph, quận H, thành phố Đà Nẵng tham gia tố tụng tại tòa án (theo văn bản ủy quyền số 8709/UQTA-VH.18 ngày 20.4.2018), (có mặt).

- Bị đơn: Bà Bùi Thị O – sinh năm 1987. Trú tại: Tổ 11, (tổ 137 cũ) Xuân Th, phường H, quận L, thành phố Đà Nẵng. (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

- Theo đơn khởi kiện gửi đến Tòa án, quá trình tham gia tố tụng và tại phiên toà hôm nay, người  đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là ông Trương Ngọc A trình bày: 

Vào ngày 12.02.2015, bà Bùi Thị O có ký hợp đồng tín dụng số 20150209-500003-0015 với Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng VN TV vay số tiền 31.650.000 đồng, với lãi suất vay 3.75 %/tháng  để tiêu dùng cá nhân. Theo thỏa thuận tại hợp đồng, bà Bùi Thị O có trách nhiệm thanh toán số tiền 58.167.000 đồng (gồm cả gốc và lãi), trả chậm trong 36 tháng (từ 12.3.2015-12.02.2018), phương thức cho vay: trả góp, 35 tháng đầu mỗi tháng trả số tiền 1.617.000 đồng, tháng cuối cùng trả 1.572.000 đồng. Kỳ thanh toán đầu tiên bắt đầu từ ngày 12.3.2015. Thực hiện hợp đồng, bà O đã nhận đủ số tiền để tiêu dùng cá nhân và thanh toán cho Công ty 17 lần với số tiền 27.539.000 đồng (trong đó: nợ gốc đã trả: 9.976.709 đồng và nợ lãi đã trả:17.562.291 đồng). Kể từ ngày 18.11.2016 đến nay, bà Bùi Thị O không thanh toán bất kì khoản nào dù Công ty đã nhắc nhở nhiều lần.

Vì vậy, Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng VN TV khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà Bùi Thị O phải trả ngay toàn bộ số tiền còn nợ là 29.480.624 đồng; trong đó, nợ gốc là 21.673.273 đồng; nợ lãi là: 7.807.351 đồng. Ngân hàng không yêu cầu tính lãi phát sinh từ ngày 13.02.2018 cho đến ngày xét xử sơ thẩm.

Bị đơn là bà Bùi Thị O không đến Tòa án để trình bày ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng VN TV cũng như không tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải vào ngày 14.12.2017; không tham gia phiên hòa giải vào ngày 08.01.2018, 09.02.2018 mặc dù đã được Tòa án tống đạt hợp lệ thông báo thụ lý vụ án và các thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các chứng cứ tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX nhận định:

Về thủ tục tố tụng:

Về thẩm quyền giải quyết của Tòa án: Tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng VN TV và bà Bùi Thị O thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng theo quy định tại khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, và điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã tiến hành  phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải; thông báo kết quả phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận, công khai chứng cứ cho đương sự vắng mặt theo quy định tại Điều 208; 209; 210; 211 của Bộ luật tố tụng dân sự. Tại phiên tòa hôm nay, không có đương sự nào xuất trình thêm chứng cứ mới.

Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, bị đơn bà Bùi Thị O vắng mặt tại phiên toà  không có lý do mặc dù đã được Tòa án tống đạt hợp lệ Quyết định đưa vụ án ra xét xử, Quyết định hoãn phiên tòa, Quyết định tạm ngừng phiên tòa. Vì vậy, Toà án tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự.

Về nội dung tranh chấp:

Xét yêu cầu khởi kiện của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng VN TV đối với bà Bùi Thị O thì thấy:

Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng VN TV khẳng định có cho bà Bùi Thị O vay số tiền 31.650.000 đồng, với lãi suất 3.75%/tháng để tiêu dùng cá nhân, thời hạn vay 36 tháng, phương thức cho vay: trả góp. Bà Bùi Thị O đã nhận đủ số tiền vay là 31.650.000 đồng và có trách nhiệm thanh toán số tiền 58.167.000 đồng (bao gồm cả gốc và lãi), lãi được tính từ ngày 12.3.2015 - 12.02.2018. Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng VN TV cung cấp chứng cứ chứng minh là Đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 20150209-50003-0015 ngày 12.02.2015 được ký kết giữa Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng VN TV và bà Bùi Thị O. Tuy nhiên, đã quá thời hạn theo hợp đồng nhưng bà O mới chỉ thanh toán 17 lần với số tiền 27.593.000 đồng và còn nợ tổng số tiền là 29.480.624 đồng; trong đó nợ gốc là 21.673.273 đồng; nợ lãi là: 7.807.351 đồng.

Do đó, Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng VN TV yêu cầu bà Bùi Thị O phải thanh toán dứt điểm toàn bộ số tiền còn nợ.

Bị đơn bà Bùi Thị O, mặc dù đã được Toà án thông báo về yêu cầu khởi kiện của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng VN TV trong thông báo thụ lý và nội dung những vấn đề hoà giải trong các thông báo hoà giải nhưng đã không có ý kiến, không xuất trình tài liệu, chứng cứ chứng minh đã trả số tiền còn nợ nguyên đơn, cũng như không phản đối yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nên căn cứ vào khoản 2 Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự, HĐXX công nhận việc bà Bùi Thị O nợ Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng VN TV tổng cộng số tiền 29.480.624 đồng, trong đó nợ gốc là 21.673.273 đồng; nợ lãi là: 7.807.351 đồng là đúng.

HĐXX xét thấy giao dịch dân sự giữa Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng VN TV  và bà Bùi Thị O là không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội. Bà Bùi Thị O đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng nên việc Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng VN TV khởi kiện, yêu cầu Tòa án buộc bà Bùi Thị O thanh toán số tiền 29.480.624 (Hai mươi chín triệu, bốn  trăm tám mươi  nghìn, sáu  trăm hai mươi bốn đồng); trong đó, nợ gốc là 21.673.273 đồng (Hai mươi mốt triệu, sáu trăm bảy mươi ba nghìn, hai trăm  bảy mươi ba đồng) và nợ lãi là: 7.807.351 đồng (bảy triệu tám trăm lẻ bảy  nghìn ba trăm năm mươi mốt đồng) là có cơ sở phù hợp với quy định tại  Điều 474 Bộ luật dân sự năm 2005 và khoản 2 Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng nên HĐXX chấp nhận. Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng VN TV  không yêu cầu tính lãi phát sinh từ ngày 13.02.2018 cho đến ngày xét xử sơ thẩm hôm nay nên tòa án không xem xét, giải quyết.

Về án phí: Căn cứ Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQHH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì: Bà Bùi Thị O phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 29.480.624 đồng x 5 % = 1.474.031 đồng (Một triệu bốn trăm bảy bốn nghìn không trăm ba mốt đồng).

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ vào Điều 474 Bộ luật dân sự năm 2005; Điều 147, điểm b khoản 2 Điều 227, Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự 2015; khoản 2 Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQHH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tuyên bố: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng VN TV.

1.Tuyên xử: Buộc bà Bùi Thị O có nghĩa vụ trả cho Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng VN TV số tiền 29.480.624 đồng (Hai mươi chín triệu bốn trăm tám mươi nghìn sáu   trăm hai mươi bốn đồng). Trong đó, nợ gốc là 21.673.273 đồng (Hai mươi mốt triệu, sáu trăm bảy mươi ba nghìn, hai trăm bảy mươi ba đồng) và nợ lãi là: 7.807.351 đồng (Bảy triệu tám trăm lẻ bảy  nghìn ba trăm năm mươi mốt đồng)

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án mà người phải thi hành án không thực hiện nghĩa vụ thì phải chịu khoản tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.

2. Án phí Dân sự sơ thẩm:  1.474.031 đồng (Một triệu bốn trăm bảy bốn nghìn không trăm ba mốt đồng) Bà Bùi Thị O phải chịu.

Hoàn trả lại cho Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng VN TV số tiền 737.000 đồng (Bảy trăm ba mươi bảy nghìn đồng) tạm ứng án phí DS-ST đã nộp theo biên lai thu số 0000647 ngày 01 tháng 11 năm 2017 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

3. Quyền kháng cáo: Án xử công khai sơ thẩm, nguyên đơn, có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Riêng bị đơn vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết.

4. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án  theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.


49
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 19/2018/DS-ST ngày 18/05/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:19/2018/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:18/05/2018
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về