Bản án 18/2020/DS-ST ngày 16/06/2020 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

BẢN ÁN 18/2020/DS-ST NGÀY 16/06/2020 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 16 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân Tp. Vũng Tàu xét xử vụ án Dân sự sơ thẩm thụ lý số 532/2019/DSST ngày 27 tháng 12 năm 2019 về việc:“Tranh chấp hợp đồng tín dụng”, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 21/2020/QĐ -XX ngày 10 tháng 5 năm 2020, quyết định hoãn phiên Tòa ngày 27- 5-2020, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Người đại diện theo pháp luật ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch hội đồng quản trị Địa chỉ: 198 - đường Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

- Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Phạm Đức Thu - Chức vụ Phó phòng Địch vụ khách hàng thể nhân - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu( có mặt).

- Bị đơn: Anh Đào Minh Học - sinh năm 1980 Hộ khẩu thường trú: 12- Tổ 15, Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Địa chỉ: 285 B12- đường Bình Giã, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu(vắng mặt đến lần thứ hai).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 20-8-2019 và qua quá trình làm việc tại Tòa đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày:

Giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu và anh Đào Minh Học có ký kết hợp đồng về việc Ngân hàng cung cấp dịch vụ là thẻ MasterCard hạn mức là 10.000.000đ(Mười triệu đồng), số thẻ 0801571, là loại thẻ cá nhân, thời hạn sử dụng là 36 tháng.

Tính đến ngày10-5-2020 bị đơn anh Học đã sử dụng và nợ số tiền là 9.734.756đ (Chín triệu bảy trăm ba mươi bốn ngàn bảy trăm năm mươi sáu đồng); Nợ lãi phát sinh do vi phạm nghĩa vụ thanh toán là 4.224.617đ (Bốn triệu hai trăm hai mươi bốn ngàn sáu trăm mươi bảy đồng). Tổng cộng nợ gốc và nợ lãi: 13.959.373đ (Mười ba triệu chín trăm năm mươi chín ngàn ba trăm bảy mươi ba đồng).

(Chứng cứ nguyên đơn cung cấp là hợp đồng; Phiếu yêu cầu phát hành thẻ ngày 16-3-2016 xác nhận của ngân hàng ngày 22-3-2016).

Nay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam khởi kiện yêu cầu bị đơn anh Đào Minh Học có nghĩa vụ trả nợ gốc, nợ lãi tính đến ngày 10-5-2020 là 13.959.373đ (Mười ba triệu chín trăm năm mươi chín ngàn ba trăm bảy mươi ba đồng) và không yêu cầu bị đơn trả lãi sau ngày 10-5-2020.

Bị đơn anh Đào Minh Học: Kể từ ngày Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu thụ lý vụ án anh Học không tới Tòa án có ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn. Anh Học nhiều lần vắng mặt không lý do.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu phát biểu:

Về tố tụng: Việc chấp hành pháp luật của Thẩm phán đã thực hiện đầy đủ thủ tục tố tụng trong giai đoạn sơ thẩm.Tuy nhiên thời hạn đưa vụ án ra xét xử còn quá thời hạn quy định tại điều 203 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Nguyên đơn đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật; Căn cứ tại các Điều 70,Điều 71 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Bị đơn anh Đào Minh Học vắng mặt nhiều lần không lý do, chưa thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Về nội dung: Căn cứ các điều; Điều 90, Điều 91 và Điều 95 Luật các tổ chức tín dụng; Căn cứ Điều 317 Luật thương mại; Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Buộc bị đơn anh Đào Minh Học phải thanh toán số nợ gốc và nợ lãi tính đến ngày 10-5-2020 là 13.959.373đ (Mười ba triệu chín trăm năm mươi chín ngàn ba trăm bảy mươi ba đồng).

Nguyên đơn không yêu cầu tính lãi sau ngày 10-5-2020 nên không xem xét.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên Tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại Tòa và ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu. Nhận định của Tòa án:

[1]Về tố tụng: Giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu và anh Đào Minh Học có ký kết hợp đồng về việc Ngân hàng cung cấp dịch vụ là thẻ MasterCard hạn mức là 10.000.000đ (Mười triệu đồng),số thẻ 0801571, là loại thẻ cá nhân, thời hạn sử dụng là 36 tháng. Nay có sự tranh chấp nên xác định đây là vụ án Dân sự “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”; Căn cứ điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Bị đơn Đào Minh Học , địa chỉ tại số 285 B12- đường Bình Giã, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Hội đồng xét xử căn cứ điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu.

Ngày 27-5-2020 Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu đưa vụ án ra xét xử, bị đơn anh Học được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt, nay anh Học tiếp tục vắng mặt đến lần thứ hai; Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điêu 227 và khoản 3 Điều 238 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt bị đơn anh Đào Minh Học.

[2]Về nội dung: Giữa Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu và anh Đào Minh Học có ký hợp đồng; Ngân hàng cung cấp dịch vụ là thẻ MasterCard hạn mức là 10.000.000đ (Mười triệu đồng), số thẻ 0801571, là loại thẻ cá nhân, thời hạn sử dụng là 36 tháng.

Quá trình sử dụng thẻ bị đơn anh Học đã sử dụng số tiền do Ngân hàng ứng trước là 9.734.756đ (Chín triệu bảy trăm ba mươi bốn ngàn bảy trăm năm mươi sáu đồng) nhưng bị đơn anh Học không nộp trả lại vào tài khoản. Do anh Học vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu đã khởi kiện anh Đào Minh Học ra Tòa.

Qua xác minh nơi cư trú củ anh Học Công an phường 8, thành phố Vũng Tàu cho biết anh Học không còn cư trú tại địa chỉ số 285 B12- đường Bình Giã, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. Bị đơn anh Đào Minh Học nay thay đổi địa chỉ nơi cư trú không báo cho nguyên đơn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu đây được coi là trường hợp giấu địa chỉ. Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu đã niêm yết các văn bản tố tụng và đơn khởi kiện tại địa chỉ ghi trên hợp đồng 285 B12- đường Bình Giã, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

[3] Về chứng cứ: Nguyên đơn cung cấp hợp đồng về việc Ngân hàng cung cấp dịch vụ là thẻ MasterCard hạn mức là 10.000.000đ (Mười triệu đồng), số thẻ 0801571, là loại thẻ cá nhân, thời hạn sử dụng là 36 tháng.

Bị đơn anh Đào Minh Học không có chứng cứ nào cung cấp cho Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu. Tại phiên Tòa hôm nay Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu giữ nguyên yêu cầu khởi kiện yêu cầu bị đơn anh Đào Minh Học trả số nợ gốc và số nợ lãi tính đến ngày 10-5-2020 là 13.959.373đ (Mười ba triệu chín trăm năm mươi chín ngàn ba trăm bảy mươi ba đồng), không yêu cầu anh Đào Minh Học trả nợ lãi sau ngày 10-5-2020; Hội đồng xét xử không xem xét đối với việc trả lãi sau ngày 10-5-2020 đối với bị đơn anh Học.

[4]Từ những chứng cứ trên Hội đồng xét xử có đủ căn cứ nhận định:

Giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu và anh Đào Minh Học có xác lập hợp đồng tín dụng Ngân hàng cung cấp dịch vụ là thẻ MasterCard hạn mức là 10.000.000đ (Mười triệu đồng),số thẻ 0801571; anh Học đã vi phạm Điều 4 của hợp đồng về nghĩa vụ thanh toán và trả nợ và vi phạm khoản 5.5 Điều 5 của hợp đồng; Anh Học vi phạm thời hạn thanh toán do anh Học phải chịu lãi chậm thanh toán là 18%/năm. Thời hạn vi phạm nghĩa vụ thanh toán phải tính lãi được tính từ ngày 11-12-2017 đến ngày 10-5-2020 là có căn cứ chấp nhận.

Cách tính lãi từ ngày 11-12-2017 đến ngày 10-5-2020 là 880 ngày, thành tiền:

9.734.756đ x 18% x 880 ngày : 365 ngày = 4.224.617đ (Bốn triệu hai trăm hai mươi bốn ngàn sáu trăm mười bảy đồng).

[5] Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Buộc bị đơn anh Đào Minh Học trả số tiền nợ gốc 9.734.756đ (Chín triệu bảy trăm ba mươi bốn ngàn bảy trăm năm mươi sáu đồng), nợ lãi 4.224.617đ (Bốn triệu hai trăm hai mươi bốn ngàn sáu trăm mười bảy đồng) ; cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu; Căn cứ các Điều 90 và Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, nếu bên phải thi hành án chậm thi hành nghĩa vụ phải thực hiện thì bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền chậm thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

[6]Về án phí DSST: Do Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam nên bị đơn anh Đào Minh Học chịu toàn bộ án phí là 697.969đ (Sáu trăm chín mươi bảy ngàn chín trăm sáu mươi chín đồng).

Cách tính án phí: từ 6.000.000đ đến 400.000.000đ là 5% giá trị tranh chấp.

Nguyên đơn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu được hoàn trả lại số tiền tạm ứng án phí 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng),theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0003509 ngày 25-12-2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ các điều: Điều 30, Điều 35, khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 227, Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;Căn cứ Điều 90 và Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng; Căn cứ Điều 463, Điều 466 và khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015; Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14.

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Buộc bị đơn anh Đào Minh Học trả số tiền nợ gốc, nợ lãi cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu:

1-Số tiền nợ gốc là: 9.734.756đ (Chín triệu bảy trăm ba mươi bốn ngàn bảy trăm năm mươi sáu đồng);

2-Số tiền nợ lãi là : 4.224.617đ (Bốn triệu hai trăm hai mươi bốn ngàn sáu trăm mười bảy đồng);

Tổ số nợ gốc và nợ lãi: 13.959.373đ (Mười ba triệu chín trăm năm mươi chín ngàn ba trăm bảy mươi ba đồng).

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, nếu bên phải thi hành án chậm thi hành nghĩa vụ phải thực hiện thì bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền chậm thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Án phí DSST: Anh Đào Minh Học phải chịu 697.969đ (Sáu trăm chín mươi bảy ngàn chín trăm sáu mươi chín đồng).

Nguyên đơn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu được hoàn trả lại số tiền tạm ứng án phí 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng), theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0003509 ngày 25-12-2019 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu.

Quyền kháng cáo: Đương sự có mặt quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt quyền kháng cáo là 15 ngày tính từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết công khai để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử theo thủ tục phúc thẩm.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án.


11
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 18/2020/DS-ST ngày 16/06/2020 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:18/2020/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:16/06/2020
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về