Bản án 15/2017/HSST ngày 27/03/2017 về tội cưỡng đoạt tài sản

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ P, TỈNH BÌNH PHƯỚC

BẢN ÁN 15/2017/HSST NGÀY 27/03/2017 VỀ TỘI CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

94
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 15/2017/HSST ngày 27/03/2017 về tội cưỡng đoạt tài sản

    Số hiệu:15/2017/HSST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thị xã Phước Long - Bình Phước
    Lĩnh vực:Hình sự
    Ngày ban hành:27/03/2017
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về