Bản án 15/2017/HC-ST ngày 23/11/2017 về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

BẢN ÁN 15/2017/HC-ST NGÀY 23/11/2017 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Trong ngày 23 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 14/2017/TLST-HC ngày 08 tháng 5 năm 2017, về việc khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 24/2017/QĐXXST-HC ngày 28 tháng 8 năm 2017, giữa các đương sự:

1.Người khởi kiện: Họ Hoàng Văn, tại xóm 8, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: Xóm 8, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Đại diện ba chi Họ Hoàng Văn:

- Ông Hoàng Văn Soạn

Địa chỉ: Xóm 11, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.(có mặt)

- Ông Hoàng Văn Biểu, sinh năm 1925

Địa chỉ: Xóm 8, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.(vắng mặt)

- Ông Hoàng Văn Lạc, sinh năm 1950

Địa chỉ: Xóm 8, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An(vắng mặt)

2. Người bị kiện: Uỷ ban nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngọc Kim Nam, chức vụ Chủ tịch UBND huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Hoàng Văn Hiệp, chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An (theo giấy ủy quyền số 570/GUQ ngày 30 tháng 5 năm 2017 (vắng mặt).

3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

- Ông Nguyễn Trọng Bôn, ông Nguyễn Trọng Diện, ông Nguyễn Trọng Lục; đều có địa chỉ: Xóm 8, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An (đều vắng mặt)

- Bà Nguyễn Thị Hồng

Địa chỉ: Xóm 3, xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. (vắng mặt)

- Bà Nguyễn Thị Bình

Địa chỉ: Xóm Thái Phúc, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. (vắng mặt)

- Ông Nguyễn Trọng Hòa

Địa chỉ: Số nhà 25- dãy C19 - tổ dân số số 7, đường Phùng Hưng, phường Phúc La, Hà Đông – Hà Nội (vắng mặt)

- Bà Nguyễn Thị Minh.

Địa chỉ: Xóm 12, xã Đà Sơn , huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 01/11/2016 và quá trình giải quyết vụ kiện người khởi kiện trình bày:

Họ Hoàng Văn, xóm 8, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An có ngôi mộ tổ gần 400 năm, tại xóm 8, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Ngôi mộ đã được con cháu họ Hoàng Văn xây bao từ xưa, kích thước cạnh phía bắc 3,15m, cạnh phía nam 3,36m, cạnh phía đông 4,09m và cạnh phía tây 4,09m, xây trên thửa đất số 204, tờ bản đồ số 4 (bản đồ 299), nay thuộc thửa đất số 520, tờ bản đồ số 8 (theo bản đồ 2002) tại xóm 8, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Hằng năm con cháu họ Hoàng Văn đều đi lại thăm viếng ngôi mộ tổ tại xóm 8 xã Đà Sơn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Năm 1996, UBND huyện Đô Lương đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) mang mã số I 066209 cho ông Nguyễn Trọng Hòa và bà Nguyễn Thị Ba sử dụng 1040m2 đất.

Đến năm 2010 đã được UBND huyện Đô Lương cấp đổi lại GCN mang mã số BB 924319 theo quyết định số 464/QĐ - UBND ngày 02/11/2010 cho bà Nguyễn Thị Ba sử dụng 1215m2 đất. Họ Hoàng Văn không biết phần diện tích đất ngôi mộ đã được UBND huyện Đô Lương cấp CNQSDĐ cho gia đình ông Hòa, bà Ba.

Ngày 13/9/2016 ông Hoàng Văn Soạn có đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND huyện Đô Lương đề nghị xem xét hiện trạng việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(GCNQSD đất) của bà Nguyễn Thị Ba. Ngày 12/10/2016 ông Hoàng Văn Soạn nhận được Công văn số 62/TNMT của Phòng Tài nguyên và Môi trường UBND huyện Đô Lương, thì họ tộc Hoàng Văn xóm 8, xã Đà Sơn mới biết UBND huyện Đô Lương đã có quyết định và cấp GCNQSDĐ cho hộ ông Nguyễn Trọng Hòa, bà Nguyễn Thị Ba sử dụng toàn bộ 1215m2 đất có tại thửa đất 520 tờ bản đồ số 08, tại xóm 8, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, trong đó có diện tích ngôi mộ tổ của hộ Hoàng Văn xóm 8 xã Đà Sơn, huyện Đô Lương.

Ngày 01/11/2016 họ Hoàng Văn, xóm 8, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương do ông Hoàng Văn Lạc, Hoàng Văn Soạn, và Hoàng Văn Biểu là người đại diện ba chi của họ Hoàng Văn xóm 8, xã Đà Sơn viết đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất BB924319 ngày 02/11/2010 cấp cho bà Nguyễn Thị Ba sử dụng 1215m2 đất tại xóm 8, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Để đo vẽ lại cấp cho cho họ Hoàng Văn diện tích 50m2 đất (Bao gồm diện tích ngôi mộ và đường đi vào ngôi mộ)

Tại phiên họp tiếp cận và công khai chứng cứ do TAND Tỉnh Nghệ An mở ngày 17/8/2017, người khởi kiện giữ nguyên yêu cầu hủy giấy CNQSDĐ đã cấp cho gia đình bà Nguyễn Thị Ba.

Ý kiến của UBND huyện Đô Lương cho rằng: Về trình tự, thủ tục cấp GCNQSDĐ đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. Về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của gia đình bà Ba thì thửa đất số 520, tờ bản đồ số 08 (theo bản đồ 2002) đã được gia đình bà Ba sử dụng ổn định, liên tục, không lấn chiếm, không tranh chấp từ trước ngày 18/12/1980. Đến năm 1996 được cấp GCNQSDĐ với diện tích 1.040,0m2, đến năm 2010 được cấp đổi lại với diện tích 1.215,2m2 . Theo bản đồ 299 và bản đồ 2002 không thể hiện có diện tích ngôi mộ cổ, nhưng qua kiểm tra thực tế thì trên thửa đất có một ngôi mộ của họ Hoàng Văn đã được xây khuôn viên xung quanh. Tại buổi đối thoại ngày 17/8/2017 đại diện UBND huyện Đô Lương thừa nhận, việc người khởi kiện yêu cầu hủy GCNQSDĐ là có cơ sở, vì UBND huyện đã cấp đổi GCNQSDĐ cho hộ bà Nguyễn Thị Ba không đúng hiện trạng sử dụng đất (trên thửa đất có ngôi mộ cổ của gia tộc họ Hoàng), nên đề nghị Tòa án hủy bỏ GCNQSDĐ đã cấp đổi năm 2010 để UBND huyện cấp đổi lại theo đúng quy định pháp luật.

Ý kiến của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Trong quá trình thụ lý giải quyết, Toà án đã thực hiện thủ tục tống đạt hợp lệ cho đương sự nhưng không có mặt tại Toà án và không có ý kiến trả lời.

Tại phiên tòa:

Người khởi kiện vẫn giữ nguyên nội dung đơn khởi kiện yêu cầu hủy GCNQSD đất do UBND huyện Đô Lương cấp đổi cho bà Nguyễn Thị Ba sử dụng thửa đất 520 tờ bản đồ số 08 có tại xóm 8, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Người đại diện của UBND huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An có đơn đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử vắng mặt người bị kiện.(theo đơn đề ngày 30/10/2017)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án Tòa án đã triệu tập nhiều lần hợp lệ nhưng vắng mặt không lý do.

Đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An có ý kiến:

Về tố tụng: Hội đồng xét xử đã tuân theo đúng quy định của pháp luật trong quá trình xét xử, tranh tụng tại phiên tòa. Phiên tòa đã đưa ra xét xử nhiều lần các đương sự đã được tống đạt hợp lệ đề nghị Tòa án xét xử theo quy định pháp luật.

Về nội dung, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 30, 32 Luật Tố tụng Hành chính năm 2015, điểm b Khoản 2 Điều 193 Luật TTHC năm 2015; Điều 14 Nghị định 88/2009/NĐ - CP ngày 19/02/2009 của Chính phủ; Thông tư số 1990 ngày 30/11/2001 của Tổng cục địa chính; Khoản 2 Điều 34 Ph áp lệnh án phí, lệ phí 2009, chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện, hủy giấy CNQSDĐ số BB924319 ngày 02/11/2010 của UBND huyện Đô Lương cấp cho bà Nguyễn Thị Ba (đất ở và đất vườn) tại thửa đất số 520 tờ bản đồ số 8 tại xóm 8, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương và hủy phần một phần đối với chủ hộ bà Nguyễn Thị Ba theo danh sách thứ tự số 18 trong Quyết định số 464/QĐ-UBND.TN ngày 02/11/2010 của UBND huyện Đô Lương về việc thu hồi, hủy bỏ và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại xã Đà Sơn.

Về án phí: Người khởi kiện được Tòa án chấp nhận nên không phải chịu tiền án phí, người bị kiện phải chịu tiền án phí hành chính sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ, ý kiến kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng.

Về thủ tục tố tụng:

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

- Về đối tượng khởi kiện: Người khởi kiện yêu cầu hủy một phần Quyết định cấp GCNQSDĐ và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đây là vụ án khởi kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý giải quyết, theo quy định tại Điều 30 Điều 32 Luật tố tụng hành chính năm 2015.

- Thời hiệu khởi kiện:

Ngày 12/10/2016, ông Hoàng Văn Lạc, ông Hoàng Văn Soạn, ông Hoàng Văn Biểu đại diện cho ba chi của họ Hoàng Văn, xóm 8, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương biết UBND huyện Đô Lương không xác minh thực tế hiện trạng sử dụng đất, đã cấp cả diện tích đất ngôi mộ tổ của họ Hoàng Văn cho bà Nguyễn Thị Ba sử dụng đất. Ngày 01/11/2016 các ông Lạc, ông Soạn, ông Biểu tộc trưởng của ba chi họ Hoàng Văn xóm 8, xã Đà Sơn, làm đơn khởi kiện, yêu cầu Tòa án hủy GCNQSDĐ cấp cho bà Nguyễn Thị Ba, như vậy trong thời hạn 01 năm các ông biết được quyết định hành chính đã khởi kiện. Do đó, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An thụ lý giải quyết, theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 116 Luật tố tụng hành chính năm 2015.

- Tư cách tham gia tố tụng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Nguồn gốc thửa đất có ngôi mộ cổ được cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình ông Nguyễn Trọng Hòa, ông Hòa chết năm 2006 và bà Nguyễn Thị Ba chết năm 2012, do ông bà đã chết, các con của ông bà, Tòa án đã triệu tập nhiều lần, đã niêm yết công khai nhưng không chấp hành. Như vậy, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 157 Luật tố tụng hành chính Tòa án xét xử vắng mặt.

Về nội dung: Người khởi kiện yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB924319, số thửa 520, tờ bản đồ 08 năm 2010, diện tích đất 1215m2 tại xóm 8, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Ba và một phần Quyết định số 464/QĐ- UBND.TN ngày 02/11/2010 của UBND huyện Đô Lương. Đối với hộ bà Nguyễn Thị Ba được cấp sử dụng thửa đất số 520, tờ bản đồ số 08, diện tích 1215 m2 tại xóm 8, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, có thứ tự số 18 trong danh sách thu hồi, hủy bỏ và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Hội đồng xét xử xét thấy:

Về trình tự, thủ tục và thẩm quyền ban hành Quyết định thu hồi, hủy bỏ và cấp đổi GCNQSDĐ và GCNQSDĐ cho hộ bà Nguyễn Thị Ba.

Xét thấy, ngày 04/6/2017 Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 17A/2017/HCST-QĐ về việc yêu cầu cung cấp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mã số BB 924319, thửa đất 520, tờ bản đồ số 08 (được đo vẽ chỉnh lý ngày 10/6/2010) diện tích 1215m2 do UBND huyện Đô Lương cấp cho bà Nguyễn Thị Ba. Nhưng UBND huyện Đô Lương chỉ cung cấp Quyết định số 467/QĐ-UBND.TN ngày 02/11/2010 về việc thu hồi hủy bỏ và cấp đổi lại GCNQSDĐ cho các hộ gia đình cá nhận tại xã Đà Sơn và Danh sách thu hồi hủy bỏ và cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Đà Sơn, huyện Đô Lương. Căn cứ công văn số 1092/UBND - TNMT ngày 25/9/2017 của UBND huyện Đô Lương và nội dung buổi đổi thoại ngày 17/8/2017, người đại diện UBND huyện Đô Lương cho biết, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mã số BB 924319 đối với thửa đất số 520, tờ bản đồ số 08, diện tích 1.215m2 do UBND huyện Đô Lương cấp ngày 02/11/2010 mang tên bà Nguyễn Thị Ba hiện đã bị thất lạc. Như vậy, Tòa án không có căn cứ để biết trình tự thủ tục ban hành giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mã số BB 924319 đối với thửa đất số 520, tờ bản đồ số 8, diện tích 1.215m2 do UBND huyện Đô Lương cấp ngày 02/11/2010 mang tên bà Nguyễn Thị Ba có đúng không. Nếu căn cứ quyết định số 464/QĐ - UBND ngày 02/11/2010 của UBND huyện Đô Lương về thu hồi, huỷ bỏ và cấp đổi GCNQSDĐ thì việc UBND huyện Đô Lương ban hành giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mã số I 066209 cấp ngày 10/10/1996 mang tên ông Nguyễn Trọng Hòa và bà Nguyễn Thị Ba và cấp đổi lại mã số BB 924319 mang tên bà Nguyễn Thị Ba là đúng thẩm quyền theo quy định tại Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tuy nhiên, biên bản xác minh của Tòa án ngày 17/8/2017, tại số địa chính quyển số 3 của xóm 8, xã Đà Sơn lập ngày 10/10/1996 thể hiện: Tại trang số 95 có ghi tên chủ sử dụng đất là Nguyễn Trọng Hòa, sinh năm 1920 và vợ là Nguyễn Thị Ba, trú tại xóm 8, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, thửa đất số 204 tờ bản đồ số 4, có ghi là đất thổ cư, diện tích 840m2 đất vườn, 200m2 đất ở, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu vào số thứ tự cấp giấy là 1085 cho ông Nguyễn Trọng Hòa, theo Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 58 ngày 25/8/1996 của UBND huyện Đô Lương, không thể hiện ngôi mộ cổ.

Theo bản đồ 299 chỉnh lý ngày 20/3/1996, thửa đất số 204, tờ bản đồ số 4 có diện tích 1040m2 không thể hiện ngôi mộ cổ. Theo văn bản xác nhận nguồn gốc và quá trình sử dụng đất do UBND xã Đà Sơn, huyện Đô Lương lập ngày 02/6/2017, thì tại thửa đất số 520, tờ bản đồ số 08, diện tích 1.215m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Trọng Hoà và bà Nguyễn Thị Ba có một ngôi mộ của họ Hoàng Văn quản lý đã được xây khuôn viên xung quanh. Ngày 17/8/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã thẩm định tại chỗ cũng đã thể hiện, trên thực tế thửa đất trên có một ngôi mộ với kích thước phía Bắc: 3,15m, phía Nam: 3,36m, phía Đông: 4,09m, phía Tây: 4,09m và nằm trọn vẹn trong thửa đất 520. Quá trình làm việc, đối thoại người bị kiện cũng đã thừa nhận ngôi mộ cổ của họ Hoàng Văn xóm 8 xã Đà Sơn đã tồn tại trên thửa đất có từ lâu đời và có trước khi UBND huyện Đô Lương cấp GCNQSDĐ cho gia đình ông Nguyễn Trọng Hòa và bà Nguyễn Thi Ba năm 1996. Những căn cứ này phù hợp với đơn khởi kiện và trình bày của người khởi kiện là họ Hoàng Văn có ngôi mộ trên thửa đất số 204 tờ bản đồ số 4, bản đồ 299 và sau này thuộc thửa số 520, tờ bản đồ số 08, bản đồ 2002, thuộc xóm 8 xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An và đã được họ tộc Hoàng Văn tôn tạo và xây tường bao quanh.

Như vậy, khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Trọng Hoà và bà Nguyễn Thị Ba, UBND xã Đà Sơn và huyện Đô Lương đã không thẩm tra, xác minh thực địa thửa đất, hiện trạng sử dụng đất, nguồn gốc ngôi mộ, không thực hiện đúng trình tự, thủ tục cấp GCNQSDĐ theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 88/2009/NĐ - CP ngày 19/02/2009, của Chính phủ, quy định về việc cấp GCNQSDĐ và điểm b Khoản 3 Mục I Thông tư số 1990 ngày 30/11/2001 của Tổng cục địa chính hướng dẫn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp GCNQSDĐ trong đó quy định: " UBND cấp xã có trách nhiệm thẩm tra và xác nhận vào đơn đăng ký quyền sử dụng đất với các nội dung: Hiện trạng sử dụng, tên người sử dụng, vị trí, diện tích, loại đất và ranh giới sử dụng đất; Nguồn gốc sử dụng đất...". Do đó, có cơ sở để chấp nhận yêu cầu khởi kiện về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mã số BB 924319 theo quyết định số 464/QĐ - UBND ngày 02/11/2010 của UBND huyện Đô Lương cấp cho bà Nguyễn Thị Ba sử dụng thửa đất 520, tờ bản đồ số 08, diện tích 1215m2 đất, tại xóm 8, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương. Đồng thời hủy một phần Quyết định số 464/QĐ-UBND.TN ngày 02/11/2010 của UBND huyện Đô Lương về việc thu hồi, hủy bỏ và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại xã Đà Sơn, thứ tự số 18 trong danh sách cấp đổi GCNQSDĐ hộ bà Nguyễn Thị Ba.

Buộc Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định pháp luật.

Đối với GCNQSD mã số I 066209 cấp ngày 10/10/1996 là quyết định hành chính có liên quan nhưng đã được UBND huyện Đô Lương thu hồi, huỷ bỏ tại Điều 1 của Quyết định số 464/QĐ-UBND.TN ngày 02/11/2010 của UBND huyện Đô Lương nêu trên, nên không xem xét trong vụ kiện này.

Đối với yêu cầu Tòa án giải quyết việc cấp diện tích đất cho ngôi mộ khoảng 50 m2 thấy rằng yêu cầu này không thuộc đối tượng giải quyết bằng vụ án hành chính theo quy định của Luật TTHC 2015. Mặt khác, tại phiên toà, người khởi kiện cũng thừa nhận phần diện tích ngôi mộ chưa có giấy tờ xác định quyền sử dụng, nên không xem xét trong vụ kiện này mà hướng dẫn người khởi kiện đề nghị UBND huyện Đô Lương xem xét.

Về án phí: Do yêu cầu của người khởi kiện được Tòa án chấp nhận, nên người khởi kiện không phải chịu tiền án phí hành chính sơ thẩm. Người bị kiện UBND huyện Đô Lương phải chịu tiền án phí hành chính sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng Điều 30, 32; điểm b Khoản 2 Điều 193 Luật tố tụng hành chính 2015; Điều 14 Nghị định 88/2009/NĐ - CP ngày 19/02/2009 của Chính phủ; Khoản 3 mục 1 Thông tư số 1990/2001/TT-TCĐC ngày 30/11/2001 của Tổng cục Địa chính hướng dẫn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khoản 1, khoản 2 Điều 32 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016.

Xử: Chấp nhận yêu cầu của họ Hoàng Văn, xóm 8, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mã số BB924319 ngày 02/11/2010 của UBND huyện Đô Lương cấp cho bà Nguyễn Thị Ba sử dụng thửa đất số 520, tờ bản đồ số 08 diện tích 1215 m2 đất tại xóm 8, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Hủy một phần Điều 2 Quyết định số 464/QĐ - UB ngày 02/11/2010 về cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đối với hộ bà Nguyễn Thị Ba, số thứ tự số 18 tại danh sách cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Đà Sơn, huyện Đô Lương.

Buộc Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định pháp luật.

Về án phí: Họ Hoàng Văn, xóm 8, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương không phải chịu tiền án phí hành chính sơ thẩm, trả lại cho ông Hoàng Văn Soạn 300.000 đồng số tiền tạm ứng án phí sơ thẩm đã nạp theo biên lai thu tiền số 0006600 ngày 18/4/2017 và số 0006554 ngày 24/3/2017 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An.

Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An phải nạp 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) tiền án phí hành chính sơ thẩm.

Các đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tính từ ngày nhận được bản án sơ thẩm hoặc ngày Tòa án niêm yết bản án theo quy định của pháp luật./.


224
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về