Bản án 1413/DSPT ngày 09/07/2004 về vụ án tranh chấp quyền sở hữu tài sản (nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất) 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 1413/DSPT NGÀY 09/07/2004 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN (NHÀ Ở GẮN LIỀN VỚI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT)

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

191
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 1413/DSPT ngày 09/07/2004 về vụ án tranh chấp quyền sở hữu tài sản (nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất) 

Số hiệu:1413/DSPT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:09/07/2004
Án lệ được căn cứ
   
  Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
   Bản án/Quyết định phúc thẩm
    Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về