Bản án 12/2008/DSST ngày 27/10/2008 về tranh chấp quyền sở hữu nhà ở giữa nguyên đơn ông Lê Tâm Anh và bị đơn anh Phạm A Lin

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BẢN ÁN 12/2008/DSST NGÀY 27/10/2008 VỀ VỤ ÁN DÂN SỰ TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở GIỮA NGUYÊN ĐƠN ÔNG LÊ TÂM ANH VÀ BỊ ĐƠN ANH PHẠM A LÌN

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

95
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 12/2008/DSST ngày 27/10/2008 về tranh chấp quyền sở hữu nhà ở giữa nguyên đơn ông Lê Tâm Anh và bị đơn anh Phạm A Lin

Số hiệu:12/2008/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Đà Nẵng
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:27/10/2008
Là nguồn của án lệ
  Bản án/Quyết định sơ thẩm
   Án lệ được căn cứ
     
    Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
     Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về