Bản án 11/2017/KDTM-ST ngày 22/05/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM

BẢN ÁN 11 /2017/KDTM-ST NGÀY 22/05/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 22 tháng 5 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 02/2017/TLST- KDTM ngày 27 tháng 02 năm 2017 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 04/2017/QĐXX-ST ngày 24/4/2017 và Quyết định hoãn phiên tòa số 03/2017/QĐST-HPT ngày 08/5/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP PĐ; Địa chỉ: 45 LD, quận A, thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Đình Uy N, chức vụ: Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP PĐ chi nhánh Quảng Nam (theo giấy ủy quyền số 267/GUQ-CNTV.17 ngày 20/5/2017). Có mặt.

2. Bị đơn: Công ty TNHH Tin học TĐ; Địa chỉ: PBC, thành phố K, tỉnh Quảng Nam. 

 Đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Quang Đ, chức vụ: Giám đốc Công ty. Vắng mặt

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Ông Ngô Quang T, sinh năm 1954 và bà Ngô Thị N, sinh năm 1953; cùng trú tại: TCV, phường B, quận C, thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

- Trong quá trình tố tụng đại diện nguyên đơn trình bày:

Ngân hàng TMCP PĐ cho Công ty TNHH Tin học TĐ (sau đây gọi tắt là Công ty TĐ) vay số tiền 935.000.000 đồng theo hợp đồng tín dụng số 266/2014/HĐTDHM ngày 18/7/2014 với lãi suất tại thời điểm giải ngân là 9,5%/năm và áp dụng lãi suất cho vay thả nổi điều chỉnh 6 tháng/lần; thời hạn vay là 12 tháng. Từ thời điểm nhận nợ đến nay, Công ty TĐ liên tiếp vi phạm các kỳ trả nợ cho ngân hàng, mọi thiện chí của ngân hàng đều không được đáp trả. Tài sản thế chấp là bất động sản tại thửa đất 135, tờ bản đồ số 6, địa chỉ đường TCV, phường B, quận C, thành phố Đà Nẵng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 625733 do Uỷ ban nhân dân quận C, thành phố Đà Nẵng cấp ngày 01/4/2010 đứng tên ông Ngô Quang T và bà Ngô Thị N.

Ngân hàng TMCP PĐ yêu cầu Công ty TNHH Tin học TĐ thanh toán tiền nợ vay theo hợp đồng tín dụng số 266/2014/HĐTDHM ngày 18/7/2014 tính đến ngày 19/5/2017 là 947.972.276 đồng, bao gồm: nợ gốc là 784.038.764 đồng, nợ lãi tính đến hết ngày 19/5/2017 là 163.933.512 đồng; yêu cầu Công ty TNHH Tin học TĐ tiếp tục chịu lãi phát sinh sau khi xét xử sơ thẩm theo hợp đồng tín dụng đã ký kết; nếu không thanh toán được nợ đề nghị xử lý tài sản thế chấp trên để thu hồi nợ.

- Quá trình tố tụng, đại diện bị đơn ông Ngô Quang Đ trình bày:

Năm 2014, tôi có thế chấp tài sản là nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại đường TCV, phường B, quận C, thành phố Đà Nẵng của ba mẹ tôi để vay tiền của Ngân hàng TMCP PĐ để thành lập Công ty TNHH Tin học TĐ. Do công ty làm ăn thua lỗ nên không trả được nợ Ngân hàng. Đề nghị phía Ngân hàng giảm bớt lãi để có thời gian bán nhà trả nợ cho Ngân hàng.

- Quá trình tố tụng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Ngô Thị N trình bày: Trước đây vợ chồng tôi có thế chấp tài sản là nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ đường TCV, phường B, quận C, thành phố Đà Nẵng để con tôi là Ngô Quang Đ vay tiền của Ngân hàng TMCP PĐ. Do Công ty TĐ thua lỗ nên không trả được nợ. Về tài sản thế chấp đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Quá trình tố tụng, ngƣời có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Ngô Quang T: Tòa án đã tống đạt Thông báo thụ lý vụ án, các Thông báo mở phiên họp kiểm tra, giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải cho ông T nhưng ông T không cung cấp lời khai đến Tòa án. Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

Về tố tụng: Tòa án đã tống đạt hợp lệ Quyết định đưa vụ án ra xét xử, Quyết định hoãn phiên tòa và giấy triệu tập cho bị đơn Công ty TNHH Tin học TĐ (sau đây gọi tắt là Công ty TĐ); Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Ngô Quang T và bà Ngô Thị N. Tại phiên tòa hôm nay, bị đơn và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt lần thứ hai không có lý do, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt theo quy định tại khoản 3 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự.

Về nội dung: Ngày 18/7/2014, Ngân hàng TMCP PĐ (sau đây gọi tắt là Ngân hàng PĐ) ký hợp đồng tín dụng số 266/2014/HĐTDHM cho Công ty TĐ vay số tiền 1.000.000.000 đồng; lãi suất tại thời điểm giải ngân là 9,5%/năm và áp dụng lãi suất cho vay thả nổi điều chỉnh 6 tháng/lần; thời hạn vay là 12 tháng kể từ ngày rút vốn lần đầu tiên. Bằng các khế ước nhận nợ, Công ty TĐ đã nhận số tiền vay là 935.000.000 đồng. Đến nay đã quá thời hạn thanh toán nợ vay theo thỏa thuận tại hợp đồng nhưng Công ty TĐ không thanh toán được nợ. Như vậy, Công ty TĐ đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán nợ vay cho ngân hàng theo hợp đồng tín dụng đã ký kết nên Ngân hàng PĐ khởi kiện để thu hồi nợ là có căn cứ. Tính đến ngày xét xử sơ thẩm (ngày 22/5/2017), Công ty TĐ đã thanh toán được số nợ gốc là 150.961.236 đồng, như vậy số nợ gốc còn lại là 784.038.764 đồng. Về nợ lãi, tại hợp đồng hai bên thỏa thuận lãi suất trong hạn 9,5%/năm và áp dụng lãi suất cho vay thả nổi điều chỉnh 6 tháng/lần, lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn.

Sau thời điểm vay đến nay Ngân hàng PĐ đã điều chỉnh lãi suất giảm dần từ 9,5%/năm xuống 8,7%/năm là phù hợp với quy định của mức lãi suất hiện hành. Như vậy, tổng cộng tiền lãi mà Công ty TĐ phải thanh toán tính đến hết ngày 19/5/2017 là 163.933.512 đồng. Tổng cộng nợ gốc và lãi là 947.972.276 đồng (có bảng tính chi tiết lãi tại hồ sơ).

Công ty TĐ tiếp tục chịu lãi kể từ ngày 20/5/2017 cho đến khi thanh toán xong theo lãi suất thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng số 266/2014/HĐTDHM ngày 18/7/2014 đã ký kết.

Về tài sản thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ vay: Theo hợp đồng thế chấp tài sản số 233/2013/BĐ ngày 22/10/2013, ông Ngô Quang T và bà Ngô Thị N có thế chấp tài sản là: Nhà và quyền sử dụng đất tại thửa đất 135, tờ bản đồ số 6, địa chỉ tại đường TCV, phường B, quận C, thành phố Đà Nẵng, được Uỷ ban nhân dân quận C, thành phố Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 625733 ngày 01/4/2010 đứng tên ông Ngô Quang T và bà Ngô Thị N để bảo đảm cho khoản vay theo hợp đồng tín dụng số 266/2014/HĐTDHM ngày 18/7/2014.

Hợp đồng thế chấp tài sản trên do các đương sự thỏa thuận ký kết, đã được công chứng và đã được đăng ký thế chấp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật nên phát sinh hiệu lực. Vì vậy, nếu Công ty TĐ không thanh toán được khoản nợ trên thì Ngân hàng PĐ có quyền yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền bán tài sản thế chấp trên để thu hồi nợ.

Về án phí: Công ty TĐ phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là 40.439.168 đồng.

Trả lại cho Ngân hàng TMCP PĐ số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 19.851.917 đồng.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng khoản 1 Điều 30; Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

Áp dụng các Điều 280; Điều 342; Điều 348, Điều 351, Điều 355, Điều 471, Điều 474, Điều 476 Bộ luật dân sự 2005; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP PĐ đối với

Công ty TNHH Tin học TĐ về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”.

Buộc Công ty TNHH Tin học TĐ có nghĩa vụ thanh toán nợ vay cho Ngân hàng TMCP PĐ tổng cộng số tiền 947.972.276 đồng (chín trăm bốn mươi bảy triệu chín trăm bảy hai ngàn hai trăm bảy sáu đồng), bao gồm: Nợ gốc là 784.038.764 đồng, nợ lãi tính đến hết ngày 19/5/2017 là 163.933.512 đồng.

Công ty TNHH Tin học TĐ tiếp tục chịu lãi kể từ ngày 20/5/2017 cho đến khi thanh toán xong theo lãi suất thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng số 266/2014/HĐTDHM ngày 18/7/2014.

Nếu Công ty TNHH Tin học TĐ không thanh toán được khoản nợ trên thì Ngân hàng TMCP PĐ có quyền yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền bán tài sản thế chấp để thu hồi nợ là: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất tại thửa đất số 135, tờ bản đồ số 6, tại phường B, quận C, thành phố Đà Nẵng, được Uỷ ban nhân dân quận C, thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 625733, ngày 01/4/2010 đứng tên ông Ngô Quang T và bà Ngô Thị N để thu hồi nợ.

Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: Công ty TNHH Tin học TĐ phải chịu là 40.439.168 đồng.

Trả lại cho Ngân hàng TMCP PĐ số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 19.851.917 đồng theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0002566 ngày 20/02/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Kỳ.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Các đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, các đương sự vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án sơ thẩm hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.


127
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 11/2017/KDTM-ST ngày 22/05/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:11/2017/KDTM-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành:22/05/2017
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về