Bản án 08/2015/DS-ST ngày 30/09/2015 về tranh chấp chia tài sán chung và di sản thừa kế

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LỘC, TỈNH HẢI DƯƠNG

BẢN ÁN 08/2015/DS-ST NGÀY 30/09/2015 VỀ TRANH CHẤP CHIA TÀI SẢN CHUNG VÀ DI SẢN THỪA KẾ

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

193
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 08/2015/DS-ST ngày 30/09/2015 về tranh chấp chia tài sán chung và di sản thừa kế

    Số hiệu:08/2015/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Gia Lộc - Hải Dương
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:30/09/2015
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về