Bản án 06/2018/DSST ngày 30/03/2018 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH ĐẮK LẮK

BẢN ÁN 06/2018/DSST NGÀY 30/03/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Vào ngày 30 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Krông Bông, xét xử sơ thẩm công khai vụ án Dân sự thụ lý số 47/2017/DSST ngày 18 tháng 12 năm 2017, về việc: “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 05/2018/QĐXXST-DS ngày 26 tháng 02 năm 2018 và quyết định hoãn phiên tòa số 07/2018/QĐST – DS ngày 14 tháng 3 năm 2018 giữa các đương sự :

Đồng nguyên đơn: Y B Ding và bà Lê Thị N ( có mặt)

Đồng trú tại : Buôn Z, xã HS, huyện KB, tỉnh ĐăkLăk

Đồng bị đơn: Ông Y BL Byă ( vắng mặt) và chị H’BR Niê ( vắng mặt)

Đồng trú tại: Buôn CP, xã DK, huyện KB, tỉnh Đăk Lăk

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện và tại Tòa án, nguyên đơn ông Y B Ding và bà Lê Thị Ng trình bày:

Vào ngày 11/8/2017, ông Y B Ding và bà Lê Thị Ng có cho ông Y BL Byă và chị H’BR Niê vay số tiền là 320.000.000 đồng ( ba trăm hai mươi triệu đồng chẵn), thời gian vay là 10 ngày, mục đích vay là để đáo hạn ngân hàng. Sau nhiều lần hỏi nợ, chị H’BR Niê hẹn đến ngày 16/11/2017 sẽ trả đầy đủ số tiền đã vay. Khi Tòa án mời lên làm việc,  chị H’BR Niê hẹn chậm nhất ngày 30/01/2018  sẽ hoàn trả đầy đủ số tiền đã vay cho ông Y B Ding và bà Lê Thị Ng . Tuy nhiên, cho đến nay, ông Y BL Byă và chị H’BR Niê chưa trả cho ông Y B Ding và bà Lê Thị Ng số tiền trên.

Do vậy, nay ông Y B Ding và bà Lê Thị Ng  đề nghị Tòa án giải quyết buộc ông Y BL Byă và chị H’BR Niê trả số tiền đã vay là 320.000.000đ và tiền lãi phát sinh là từ ngày 22/8/2017 ( 10 ngày trong hạn không thỏa thuận lãi nên không tính lãi phát sinh) tạm tính đến ngày 30/3/2018 với lãi suất 1,5%/ tháng là: 320.000.000đ x1,5%/tháng x 07 tháng 08 ngày = 34.880.000đ

Tổng số tiền cả tiền gốc và lãi là 354.880.000đ ( ba trăm năm mươi bốn triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng)

Bị đơn  chị H’BR Niê trình  bày tại bản tự khai ngày 21/12/2018:

Chị H’BR thừa nhận vào ngày 11/8/2017, chị có vay của vợ chồng ông Y B Ding và bà Lê Thị Ng số tiền là 320.000.000đ để đáo hạn ngân hàng, chị hẹn 10 ngày sau sẽ trả nợ cho ông Y B Ding và bà Lê Thị Ng. Tuy nhiên, do khó khăn nên chị chưa có tiền để trả số nợ đã vay cho vợ chồng ông Y B Ding và bà Lê Thị Ng, chị H’BR Niê hẹn chậm nhất ngày 30.01.2018 sẽ hoàn trả hết số tiền đã vay cho ông Y B Ding và bà Lê Thị Ng .

Bị đơn ông Y BL Byă trình bày trong bản tự khai ngày 02/01/2018: Ông thừa nhận có ký vào giấy vay tiền của ông Y B Ding và bà Lê Thị Ng nhưng là ký để xác nhận H’BR Niê là con gái ông chứ không phải ký để nhận tiền, con gái ông H’BR Niê mượn tiền của ông Y B Ding và bà Lê Thị Ng  lúc nào ông không  biết và thỏa thuận vay mượn như thế nào ông không biết.

Nay ông Y B Ding và bà Lê Thị Ng  kiện đòi ông phải có trách nhiệm trả số tiền này, ông không vay, không sử dụng số tiền này nên không chịu trách nhiệm trả nợ cho ông Y B Ding và bà Lê Thị Ng.

Tại phiên tòa ngày hôm nay, ông Y B Ding và bà Lê Thị Ng vẫn giữ nguyên quan điểm đề nghị Tòa án giải quyết buộc ông Y BL Byă và chị H’BR Niê có trách nhiệm trả số nợ gốc là 320.000.000đ và tiền lãi phát sinh là 320.000.000 đ x1,5%/tháng x 07 tháng 08 ngày = 34.880.000đ. Tổng số tiền cả tiền gốc và lãi là 354.880.000đ ( ba trăm năm mươi bốn triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng).

Theo ông Y B Ding và bà Lê Thị Ng  thì ông bà chỉ quen biết với ông Y BL Byă chứ không quen biết chị H’BR Niê nên khi ông Y BL Byă cam kết trả nợ thì ông Y B Ding và bà Lê Thị Ng  mới đưa tiền cho chị H’BR Niê vay, khi đưa tiền cho chị H’BR Niê , ông Y BL Byă cũng có mặt nên ông Y BL Byă cũng phải chịu trách nhiệm cùng với chị H’BR Niê trong việc trả nợ . Ông Y BL Byă và chị H’BR Niê vắng mặt tại phiên tòa .

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Bông tham gia phiên toà phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán từ khi thụ lý vụ án theo đúng thẩm quyền, xác định mối quan hệ tranh chấp, những người tham gia tố tụng đúng, đủ; tiến hành thu thập chứng cứ, hoà giải, tống đạt các văn bản tố tụng cho người tham gia tố tụng, chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nghiên cứu và tiến hành các hoạt động tố tụng khác khi giải quyết vụ án theo đúng quy định của BLTTDS; Đối với thành phần HĐXX không có thành viên nào thuộc trường hợp phải thay đổi, việc hỏi tại phiên tòa, thời hạn xét xử cũng như thủ tục tống đạt được đảm bảo đúng các quy định của BLTTDS về phiên toà sơ thẩm. Về nội dung vụ án, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Y B Ding và bà Lê Thị Ng: Buộc ông Y BL Byă và chị H’BR Niê trả số nợ gốc là 320.000.000đ và tiền lãi phát sinh là 34.880.000đ. Tổng số tiền cả tiền gốc và lãi là 354.880.000đ ( ba trăm năm mươi bốn triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng) cho ông Y B Ding và bà Lê Thị N.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[ 1]Về tố tụng: Mặc dù Tòa án đã triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng ông Y BL Byă và chị H’BR Niê không lên Tòa án để làm việc. Việc ông Y BL Byă và chị H’BR Niê không đến Tòa án làm việc là tự từ bỏ quyền được tham gia tố tụng tại Tòa án của chính mình và đây cũng là lần thứ hai, phiên tòa được mở nhưng ông Y BL Byă và chị H’BR Niê vắng mặt mà không có lý do. Vì vậy, căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật Tố tụng Dân sự. Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án.

[ 2]Về nội dung vụ án:

[2.1] Đối với số tiền nợ và thời hạn thanh toán:

Vào ngày 11/8/2017, ông Y B Ding và bà Lê Thị Ng cho ông Y BL Byă và chị H’BR Niê vay số tiền là 320.000.000 đồng, thời gian vay là 10 ngày. Sau nhiều lần hỏi nợ, chị H’ BR Niê hẹn chậm nhất đến ngày 16/11/2017 sẽ trả hết số tiền đã vay, tại Tòa án thì chị H’BR Niê hẹn chậm nhất đến ngày 30/01/2018 sẽ trả hết số tiền đã vay cho ông Y B Ding và bà Lê Thị Ng. Tuy nhiên, cho đến nay, ông Y BL Byă và chị H’BR Niê chưa trả cho ông Y B Ding và bà Lê Thị Ng số tiền đã vay.

Như vậy,  ông Y BL Byă và chị H’BR Niê đã nhiều lần vi phạm cam kết trả nợ. Việc ông Y B Ding và bà Lê Thị Ng yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Y BL Byă và chị H’BR Niê trả số tiền đã vay là 320.000.000đ là phù hợp với quy định của pháp luật nên cần chấp nhận.

[2.2] Đối với tiền lãi phát sinh: Khi vay, ông Y B Ding và bà Lê Thị Ng với ông Y BL Byă và chị H’BR Niê không thỏa thuận lãi suất. Như vậy, đây là khoản vay không có lãi.

Tuy nhiên, tại Tòa án , ông Y B Ding và bà Lê Thị Ng  yêu cầu ông Y BL Byă và chị H’BR Niê trả lãi suất phát sinh kể từ ngày quá hạn ( từ ngày 22/8/2017) tạm tính đến ngày 30/3/2018 với lãi suất 1,5 %/ tháng là: 320.000.000 đ x 1,5%/tháng x 07 tháng 08 ngày = 34.880.000đ là phù hợp với quy định của pháp luật nên cũng cần chấp nhận.

[3] Về án phí: Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận nên buộc bị đơn phải chịu toàn bộ tiền án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch. Tuy nhiên, gia đình ông Y BL Byă và chị H’BR Niê là đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ( xã Dang Kang, Krông Bông) nên được miễn toàn bộ án phí Dân sự sơ thẩm theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án .

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự;

- Điều 463; Điều 466; Điều 468 ; Điều 470 Bộ luật Dân sự ;

- Căn cứ vào điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên xử Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Y B Ding và bà Lê Thị Ng.

Buộc ông Y BL Byă và chị H’BR Niê có trách nhiệm trả cho ông Y B Ding và bà Lê Thị Ng  số tiền nợ gốc là 320.000.000 đồng và tiền lãi phát sinh tính đến ngày 30/3/2018 là 34.880.000đ. Tổng cộng là 354.880.000đ ( ba trăm năm mươi bốn triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng) .

Trường hợp bản án này có hiệu lực pháp luật mà ông Y BL Byă và chị H’BR Niê không tự nguyện thực hiện việc trả nợ cho ông Y B Ding và bà Lê Thị Ng số tiền là 354.880.000đ thì ông Y B Ding và bà Lê Thị Ng được quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự huyện KB, Đăk Lăk buộc chị H’BR Niê phải có nghĩa vụ trả nợ cho ông Y B Ding và bà Lê Thị Ng . Trường hợp tài sản của chị H’BR Niê không đủ hoặc không có để trả nợ cho ông Y B Ding và bà Lê Thị Ng thì ông Y BL Byă phải chịu trách nhiệm trả cho ông Y B Ding và bà Lê Thị Ng số tiền còn nợ lại.

Trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm theo quy định tại khoản 1 Điều 357 Bộ luật Dân sự.

Về án phí: Miễn án phí Dân sự sơ thẩm cho ông Y BL Byă và chị H’BR Niê.

Trả lại cho Y B Ding và bà Lê Thị Ng 4.000.000đ ( bốn triệu đồng) tạm ứng án phí Dân sự mà ông Y B Ding và bà Lê Thị Ng đã nộp theo biên lai số 0001772 ngày 21/12/2017 tại Chi cục thi hành án Dân sự huyện Krông Bông.

Trưng hợp Quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự./.

Các đồng nguyên đơn có quyền kháng cáo bản án trong hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Các đồng bị đơn có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai.


61
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 06/2018/DSST ngày 30/03/2018 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Số hiệu:06/2018/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Krông Bông - Đăk Lăk
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:30/03/2018
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về