Bản án 03/2020/KDTM-ST ngày 16/09/2020 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂY SƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

BẢN ÁN 03/2020/KDTM-ST NGÀY 16/09/2020 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 16 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm thụ lý số 09/2020/TLST-KDTM ngày 24 tháng 6 năm 2020 về “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 01/2020/QĐXXST- KDTM ngày 04 tháng 8 năm 2020; Quyết định hoãn phiên tòa số 01/2020/QĐST- KDTM ngày 24 tháng 8 năm 2020, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á.

Đi diện theo pháp luật: Ông Võ Minh T- Chủ tịch Hội đồng quản trị. Địa chỉ: 130 PĐL, Phường 3, Quận PN, TP. Hồ Chí Minh.

Đi diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Thanh T1 – Tổng giám đốc (theo quyết định số 11/QĐ–DAB–HĐQT ngày 24/01/2019 của Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á).

Đi diện theo ủy quyền lại: Ông Trần Đình T2 – Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh tỉnh Bình Định Phòng giao dịch Phú Tài (theo quyết định số 223/QĐ–DAB–PC ngày 19/3/2019 của Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á).

Đa chỉ: Số Nhà 1558 HV, phường TQD, Tp. QN, tỉnh Bình Định.

Ngưi đại diện theo ủy quyền lại: Ông Võ Văn T4 - Nhân viên phát triển kinh doanh Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh tỉnh Bình Định phòng giao dịch Phú Tài (theo Quyết định số 64/QĐ–PTI ngày 17/7/2019 của giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh tỉnh Bình Định - Phòng giao dịch Phú Tài).

- Bị đơn: Bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1972 Trú tại: Tổ 4, khối PV, thị trấn PP, TS, Bình Định.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Ông Lý Kỳ V, sinh năm 1968 Trú tại: Tổ 4, khối PV, thị trấn PP, TS, Bình Định.

Nguyên đơn đại diện theo ủy quyền ông Thành có mặt, bị đơn bà D và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông V có đơn xin xử vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện và các lời khai của đại diện theo ủy quyền nguyên đơn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh tỉnh Bình Định Phòng giao dịch Phú Tài ông Võ Văn T4 trình bày:

Ngày 24/4/2017 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh tỉnh Bình Định - Phòng giao dịch Phú Tài (Ngân hàng Đông Á- Phòng giao dịch Phú Tài) có ký kết với bà Nguyễn Thị D hợp đồng tín dụng cho vay trả góp số 0134231601T17066, số tiền cho vay 20.000.000 đồng, thời hạn cho vay: 12 tháng, mục đích vay vốn: Bổ sung vốn mua bán. Lãi suất thỏa thuận 11%/năm, giải ngân bằng tiền mặt: 01 lần vào ngày 24/4/2017, hình thức vay tín chấp không tài sản bảo đảm, có người bảo lãnh khoản vay là ông Lý Kỳ V chồng của bà D, phương thức trả góp hàng tháng mỗi tháng 2.000.000đ trong vòng 11 tháng, tháng cuối trả 200.000 đồng. Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn.

Trong quá trình vay, từ ngày 24/4/2017 đến ngày 05/11/2019, bà Nguyễn Thị D đã thanh toán cho Ngân hàng Đông Á- Phòng giao dịch Phú Tài số tiền 12.000.000 đồng (trong đó 10.392.308 đồng tiền gốc, lãi trong hạn 1.607.692 đồng). Từ ngày 05/11/2019 đến nay, bà D còn nợ Ngân hàng Đông Á- Phòng giao dịch Phú Tài số tiển gốc 9.607.692 đồng, lãi trong hạn 592.308 đồng, lãi quá hạn 4.478.229 đồng. Tổng cộng 14.982.229 đồng.

Nay Ngân hàng Đông Á- Phòng giao dịch Phú Tài yêu cầu Tòa án giải quyết buộc vợ chồng bà Nguyễn Thị D và ông Lý Kỳ V có nghĩa vụ trả số nợ gốc là 9.607.692 đồng, lãi trong hạn 592.308 đồng, lãi quá hạn 4.478.229 đồng tính đến ngày 16/9/2020 tổng cộng 14.982.229 đồng và lãi phát sinh sau ngày 16/9/2020 cho đến khi trả hết nợ theo mức lãi suất thỏa thuận theo Hợp đồng tín dụng số 0134231601T17066 ngày 24/4/2017.

Bị đơn bà Nguyễn Thị D trình bày:

Bà thừa nhận vào ngày 24/4/2017 bà có ký kết với Ngân hàng Đông Á- Phòng giao dịch Phú Tài hợp đồng tín dụng cho vay trả góp số 0134231601T17066, số tiền vay 20.000.000 đồng, thời hạn cho vay: 12 tháng, mục đích vay vốn: Bổ sung vốn mua bán. Lãi suất thỏa thuận 11%/năm, giải ngân bằng tiền mặt: 01 lần vào ngày 24/4/2017, hình thức vay tín chấp không tài sản bảo đảm, có người bảo lãnh khoản vay là chồng bà ông Lý Kỳ V, phương thức trả góp hàng tháng mỗi tháng 2.000.000đ trong vòng 11 tháng, tháng cuối trả 200.000 đồng. Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn. Sau khi vay đến ngày 05/11/2019 bà đã thanh toán cho Ngân hàng Đông Á- Phòng giao dịch Phú Tài số tiền 12.000.000 đồng (trong đó 10.392.308 đồng tiền gốc, lãi trong hạn 1.607.692 đồng), Từ ngày 05/11/2019 đến nay bà chưa trả tiền vay cho Ngân hàng Đông Á. Nay Ngân hàng Đông Á- Phòng giao dịch Phú Tài khởi kiện yêu cầu bà trả nợ số tiền gốc 9.607.692 đồng, lãi trong hạn 592.308 đồng, lãi quá hạn 4.478.229 đồng.

Tổng cộng 14.982.229 đồng thì bà đồng ý số nợ trên nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn vợ chồng bà xin trả nợ dần mỗi tháng 500.000 đồng cho đến khi hết nợ.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lý Kỳ V: Ông là người ký bảo lãnh trong giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn ngày 25/3/2017 để vợ ông là bà Nguyễn Thị D ký kết hợp đồng vay với Ngân hàng Đông Á- Phòng giao dịch Phú Tài, ông thừa nhận vợ chồng ông có vay và còn nợ tiền của Ngân hàng Đông Á theo như yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Đông Á. Nay vì điều kiện kinh tế khó khăn vợ chồng ông xin trả nợ dần mỗi tháng 500.000 đồng cho đến khi hết nợ.

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn phát biểu ý kiến:

- Về việc tuân thủ pháp luật: Thẩm phán đã thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa sơ thẩm, Thẩm phán và Hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa tuân thủ đúng theo qui định của pháp luật tố tụng dân sự. Đương sự đã thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại các điều 70, 71, 72 BLTT Dân sự năm 2015 và chấp hành tốt nội quy phiên tòa.

Bị đơn bà Nguyễn Thị D và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Lý Kỳ V có đơn xin xử vắng mặt. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 227 và Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự xét xử vắng mặt.

- Về quan điểm giải quyết vụ án: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh tỉnh Bình Định Phòng giao dịch Phú Tài, buộc bị đơn bà Nguyễn Thị D và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Lý Kỳ V (chồng bà D) phải trả nợ gốc vay và lãi còn nợ của hợp đồng vay ngày 24/4/2017 theo quy định của pháp luật cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh tỉnh Bình Định -Phòng giao dịch Phú Tài. Không chấp nhận yêu cầu xin trả nợ dần của vợ chồng bà D, ông V. Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm vợ chồng bà Nguyễn Thị D và ông Lý Kỳ V phải chịu theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng: Về thẩm quyền giải quyết vụ án vợ chồng bà Nguyễn Thị D và ông Lý Kỳ V có nơi cư trú tại tổ 4, khối Phú Văn, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 35, 39 của Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn giải quyết là đúng thẩm quyền.

Bị đơn bà Nguyễn Thị D và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Lý Kỳ V có đơn xin xử vắng mặt. Căn cứ vào khoản 2 Điều 227 và Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án tiến hành xét xử vắng mặt đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trên.

[2] Về nội dung:

[2.1] Giữa Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh tỉnh Bình Định Phòng giao dịch Phú Tài với bà Nguyễn Thị D có xác lập Hợp đồng tín dụng số 0134231601T17066 ngày 24/4/2017 số tiền cho vay 20.000.000 đồng, thời hạn vay là 12 tháng theo hình thức trả góp, lãi suất cho vay được xác định và ghi trên Giấy nhận nợ tại ngày rút vốn được thỏa thuận theo từng khế ước nhận nợ. Mục đích vay bổ sung vốn mua bán. Trước khi thực hiện hợp đồng tín dụng số 0134231601T17066 ngày 24/4/2017 thì ông Lý Kỳ V (chồng bà Nguyễn Thị D) là người ký bảo lãnh trong giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn ngày 25/3/2017 có xác nhận của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Phong để bà Nguyễn Thị D ký kết hợp đồng vay với Ngân hàng Đông Á- Phòng giao dịch Phú Tài. Ông Lý Kỳ V cũng thừa nhận bà D vay tiền về mục đích sử dụng chung trong gia đình.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, vợ chồng bà D, ông V đã trả cho Ngân hàng Đông Á- Phòng giao dịch Phú Tài số tiền là 12.000.000 đồng (trong đó tiền gốc 10.392.308 đồng, lãi trong hạn 1.607.692 đồng). Từ ngày 05/11/2019 đến nay bà D chưa trả tiền vay cho Ngân hàng Đông Á – Phòng giao dịch Phú Tài và hiện bà D còn nợ số tiền vay gốc là 9.607.692 đồng và tiền lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng số 0134231601T17066 ngày 24/4/2017, do bà D đã vi phạm thời hạn trả nợ theo cam kết không thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi theo đúng kỳ hạn theo quy định tại Hợp đồng tín dụng nên nên Ngân hàng Đông Á- Phòng giao dịch Phú Tài khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc vợ chồng bà Nguyễn Thị D, ông Lý Kỳ V phải thanh toán số tiền vay gốc là 9.607.692 đồng và tiền lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng số 0134231601T17066 ngày 24/4/2017 đến ngày 16/9/2020 và tiếp tục trả số nợ lãi quá hạn trên số dư nợ gốc theo mức lãi suất đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng phát sinh sau ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi trả hết nợ là phù hợp với quy định của pháp luật, nên Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, buộc bị đơn bà Nguyễn Thị D và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lý Kỳ V (chồng bà D) phải trả cho Ngân hàng Đông Á- Phòng giao dịch Phú Tài số tiền gốc 9.607.692 đồng là có căn cứ đúng quy định của pháp luật.

[2.2] Về tiền lãi: Quá trình thực hiện hợp đồng do bà Nguyễn Thị D và ông Lý Kỳ V là bên vi phạm hợp đồng, không trả nợ đúng hạn quy định trong hợp đồng tín dụng nên Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh tỉnh Bình Định Phòng giao dịch Phú Tài đã căn cứ vào mục 4 phần B của hợp đồng tín dụng số 0134231601T17066 ngày 24/4/2017 “Lãi suất tại thời điểm vay vốn: ….......” quy định về mức lãi suất áp dụng khi điều chỉnh, tính lãi phát sinh đến ngày xét xử sơ thẩm ngày 16/9/2020 là: số tiền gốc 9.607.692 đồng, lãi trong hạn 592.308 đồng, lãi quá hạn 4.478.229 đồng. Tổng cộng 14.982.229 đồng, đó là sự thỏa thuận của các bên được ghi trong hợp đồng là phù hợp với quy định của pháp luật, nên được HĐXX chấp nhận (Có bảng tính lãi kèm theo).

Tổng cộng bà Nguyễn Thị D và ông Lý Kỳ V phải trả cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh tỉnh Bình Định - Phòng giao dịch Phú Tài số tiền gốc và lãi đến ngày 16/9/2020 là 14.982.229 đồng và lãi phát sinh sau ngày 16/9/2020 cho đến khi trả hết nợ theo mức lãi suất thỏa thuận theo Hợp đồng tín dụng số 0134231601T17066 ngày 24/4/2017.

[2.3] Đối với yêu cầu của bà Nguyễn Thị D và ông Lý Kỳ V xin trả nợ dần mỗi tháng 500.000 đồng cho đến khi hết nợ vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Yêu cầu của bà D và ông V không được nguyên đơn chấp nhận và không phù hợp với quy định của pháp luật nên HĐXX không chấp nhận.

[3] Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận nên căn cứ Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vợ chồng bà Nguyễn Thị D và ông Lý Kỳ V phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là: 3.000.000 đồng.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh tỉnh Bình Định Phòng giao dịch Phú Tài không phải chịu án phí nên được hoàn lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp.

[4] Lời phát biểu ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn tại phiên tòa là phù hợp với nhận định của HĐXX.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 30, Điều 35, 39, Điều 147, khoản 2 Điều 227, Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

Căn cứ 292, 293, 323, 335, 336, 342, 357, 388, 402, 405, 463, 466, 468 và 470 của Bộ luật dân sự 2015; Căn cứ khoản 2 Điều 91, 95 và 98 Luật các tổ chức tín dụng; Căn cứ Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh tỉnh Bình Định-Phòng giao dịch Phú Tài.

2. Buộc vợ chồng bà Nguyễn Thị D và ông Lý Kỳ V phải có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh tỉnh Bình Định-Phòng giao dịch Phú Tài số tiền 14.982.229 đồng (Mười bốn triệu chín trăm tám mươi hai nghìn hai trăm hai mươi chín đồng); trong đó nợ gốc số tiền 9.607.692 đồng, lãi trong hạn 592.308 đồng, lãi quá hạn 4.680.948 đồng tính đến ngày 16/9/2020 và tiếp tục trả lãi quá hạn trên số dư nợ gốc phát sinh từ ngày 16/9/2020 cho đến khi thi hành án xong.

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm (ngày 16/9/2020), vợ chồng bà Nguyễn Thị D, ông Lý Kỳ V còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này. Trường hợp trong hợp đồng tín dụng, các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh tỉnh Bình Định Phòng giao dịch Phú Tài thì lãi suất mà bà Nguyễn Thị D và ông Lý Kỳ V phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng cho vay theo quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh tỉnh Bình Định Phòng giao dịch Phú Tài.

3. Bác yêu cầu của bị đơn bà Nguyễn Thị D và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lý Kỳ V xin trả nợ dần vì không được nguyên đơn chấp nhận.

4. Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: Vợ chồng bà Nguyễn Thị D và ông Lý Kỳ V phải chịu số tiền 3.000.000 đồng.

Hoàn trả cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh tỉnh Bình Định Phòng giao dịch Phú Tài số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng) theo biên lai thu số 0006761 ngày 24/6/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Tây Sơn.

5. Nguyên đơn được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 16/9/2020). Bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định pháp luật.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.


5
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 03/2020/KDTM-ST ngày 16/09/2020 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:03/2020/KDTM-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Tây Sơn - Bình Định
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành:16/09/2020
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về