Bản án 03/2019/KDTM-ST ngày 14/05/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH, TỈNH QUẢNG NGÃI

BẢN ÁN 03/2019/KDTM-ST NGÀY 14/05/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 14 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 02/2019/TLST-KDTM ngày 04 tháng 01 năm 2019 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 03/2019/QĐXXST-KDTM ngày 26 tháng 3 năm 2019; giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Ngân hàng thương mại cổ phần V N Th V (VPB)

Địa chỉ: Số 89 L, quận Đ, thành phố Hà Nội.

Đại diện theo pháp luật ông Ngô Chí D – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Đại diện theo ủy quyền: Ông Đỗ Thành Tr - Chức vụ: Phó giám đốc khối pháp chế và kiểm soát tuân thủ - (VPB) Hội sở là người đại diện, theo văn bản ủy quyền số 11/2018/UQ-HĐQT ngày 02/3/2018.

Ông Đỗ Thành Tr ủy quyền lại cho ông Bùi Văn T, theo văn bản ủy quyền số 40/2018/UQ-VPB ngày 09/4/2018; có mặt.

Địa chỉ: Tầng 4, 112 Phan Chu Tr, quận H, thành phố Đà Nẵng.

- Bị đơn: Anh Tôn Long Th, sinh năm 1989; vắng mặt.

Địa chỉ: Đ 3, thôn Đ, xã S, huyện S, tỉnh Quảng Ngãi.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại đơn khởi kiện và tại phiên tòa đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn Ngân hàng thương mại cổ phần V N Th V (VPB) trình bày:

Vào ngày 26 tháng 4 năm 2017 Ngân hàng thương mại cổ phần V N Th V chi nhánh Đ, phòng giao dịch Nguyễn Tri Ph có cho ông Tôn Long Th vay số tiền 1.008.000.000đồng (Một tỷ không trăm lẻ tám triệu đồng) theo Hợp đồng cho vay số 13128946, thời hạn vay 72 tháng, mục đích sử dụng: Mua xe ô tô. Các kỳ trả nợ: Trả gốc và trả nợ lãi định kỳ 01 tháng/lần vào ngày 02 hằng tháng, lãi suất trong hạn 8,5%/năm cố định trong 12 tháng đầu, các tháng còn lại lãi suất cho vay sẽ được điều chỉnh định kỳ 03 tháng/lần theo lãi suất tiết kiệm VNĐ kỳ hạn 24 tháng trả lãi sau bậc thang cao nhất của VP B tại thời điểm điều chỉnh cộng biên độ 4%/năm, lãi suất nợ quá hạn: 150% lãi suất trong hạn.

Tài sản bảo đảm cho khoản vay nêu trên là: Xe ô tô tải nhãn hiệu CHENGLONG, biển kiểm soát 76C-096.04 (số khung: D651HL347053, số máy: 3L3CL1G00552) theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 013413 do Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 24/4/2017 đứng tên ông Tôn Long Th theo Hợp đồng thế chấp xe ô tô số 13128946 ngày 26 tháng 4 năm 2017 và đã được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 26 tháng 4 năm 2017 tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại Đà Nẵng.

Sau khi ký kết hợp đồng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần V N Th V đã giải ngân cho ông Tôn Long Th nhận đủ số tiền 1.008.000.000đồng theo khế ước nhận nợ lần 1/Số: 13128946 ngày 28 tháng 4 năm 2017.

Quá trình thực hiện hợp đồng ông Tôn Long Th chỉ trả cho Ngân hàng tiền nợ gốc là 56.000.027đồng và tiền lãi đến ngày 21/9/2017. Từ ngày 20 tháng 10 năm 2017 cho đến nay ông Th đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi như đã thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng đã ký kết. Do ông Th vi phạm nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi nên Ngân hàng thương mại cổ phần V N Th V quyết định thu hồi nợ trước hạn đối với ông Th.

Nay Ngân hàng thương mại cổ phần V N Th V yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Tôn Long Th phải trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần V N Th V số tiền nợ gốc là 951.999.973đồng và tiền lãi tính đến ngày 14/5/2019 là 243.110.085đồng, lãi quá hạn 20.449.092đồng, tổng cộng cả gốc và lãi là 1.215.559.087đồng (Một tỷ hai trăm mười lăm triệu năm trăm năm mươi chín nghìn không trăm tám mươi bảy đồng).

Về lãi xuất: yêu cầu ông Tôn Long Th phải tiếp tục trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần V N Th V phần lãi phát sinh theo mức lãi suất được quy định tại theo Hợp đồng cho vay số 13128946 ngày 26/4/2017 kể từ ngày 15/5/2019 cho đến ngày ông Tôn Long Th trả hết nợ cho Ngân hàng.

Trường hợp ông Tôn Long Th không trả nợ hoặc trả không đầy đủ toàn bộ khoản nợ trên thì tài sản thế chấp là xe ô tô tải mui nhãn hiệu CHENGLONG mang bản kiểm soát 76C-096.04 (số khung: D651HL347053, số máy: 3L3CL1G00552) theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 013413 do Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 24/4/2017 đứng tên ông Tôn Long Th theo Hợp đồng thế chấp xe ô tô số 13128946 ngày 26/4/2017 được xử lý theo quy định của pháp luật để thu hồi nợ vay cho Ngân hàng thương mại cổ phần V N Th V.

* Bị đơn ông Tôn Long Th vắng mặt không có lý do và không có văn bản trình bày ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng thương mại cổ phần V N Th V và cũng không có yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn.

Ý kiến đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Tịnh tại phiên tòa:

Về Tố tụng: Trong quá trình Tòa án thụ lý, giải quyết vụ án: Thẩm phán, Thư ký tòa án, Hội đồng xét xử và nguyên đơn chấp hành đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, bị đơn không có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án là không chấp hành theo quy định tại Điều 70, Điều 72 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Về nội dung vụ án: Đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bị đơn ông Tôn Long Th phải có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần V N Th V số tiền nợ gốc là 951.999.973đồng và tiền lãi tính đến ngày 14/5/2019 là 243.110.085đồng, lãi quá hạn 20.449.092đồng, tổng cộng cả gốc và lãi là 1.215.559.087đồng (Một tỷ hai trăm mười lăm triệu năm trăm năm mươi chín nghìn không trăm tám mươi bảy đồng).

Ông Tôn Long Th còn phải tiếp tục trả lãi cho Ngân hàng thương mại cổ phần V N Th V theo mức lãi suất được thỏa thuận tại Hợp đồng cho vay số 13128946 ngày 26/4/2017 kể từ ngày 15/5/2019 cho đến khi trả hết nợ cho Ngân hàng thương mại cổ phần V N Th V.

Trường hợp ông Tôn Long Th không trả nợ hoặc trả không đầy đủ toàn bộ khoản nợ trên thì tài sản thế chấp là xe ô tô tải mui nhãn hiệu CHENGLONG mang bản kiểm soát 76C-096.04 (số khung: D651HL347053, số máy: 3L3CL1G00552) theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 013413 do Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 24/4/2017 đứng tên ông Tôn Long Th theo Hợp đồng thế chấp xe ô tô số 13128946 ngày 26 tháng 4 năm 2017 được xử lý theo quy định của pháp luật để thu hồi nợ vay cho Ngân hàng thương mại cổ phần V N Th V.

Đối với tiền án phí, đề nghị Tòa án căn cứ vào quy định của pháp luật để buộc các đương sự chịu án phí.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thẩm quyền: Ngân hàng thương mại cổ phần V N Th V khởi kiện ông Tôn Long Th hiện đang cư trú và có hộ khẩu thường trú tại thôn Đ, xã S, huyện S, tỉnh Quảng Ngãi nên Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh thụ lý giải quyết là phù hợp với quy định tại Điều 35, Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự.

[2] Về thủ tục tố tụng: Bị đơn ông Tôn Long Th được Tòa án triệu tập hợp lệ đến phiên tòa lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt không có lý do, do đó Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn ông Tôn Long Th là phù hợp theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 Bộ luật Tố tụng Dân sự.

[3] Về nội dung:

[3.1] Hợp đồng cho vay số 13128946 ngày 26/4/2017 được ký kết giữa Ngân hàng thương mại cổ phần V N Th V với ông Tôn Long Th là đúng theo trình tự thủ tục qui định của pháp luật. Ngân hàng thương mại cổ phần V N Th V đã cho ông Tôn Long Th vay số tiền 1.008.000.000đồng (Một tỷ không trăm lẻ tám triệu đồng) để mua xe ô tô với lãi suất trong hạn 8,5%/năm cố định trong 12 tháng đầu, các tháng còn lại lãi suất cho vay sẽ được điều chỉnh định kỳ 03 tháng/lần theo lãi suất tiết kiệm VNĐ kỳ hạn 24 tháng trả lãi sau bậc thang cao nhất của VP B tại thời điểm điều chỉnh cộng biên độ 4%/năm, lãi suất nợ quá hạn: 150% lãi suất trong hạn.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng ông Tôn Long Th chỉ trả nợ gốc cho Ngân hàng số tiền 56.000.027đồng và lãi đến ngày 21/9/2017. Mặc dù khoản vay của ông Tôn Long Th chưa hết thời hạn qui định trả nợ nhưng do ông Tôn Long Th đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ như đã thỏa thuận tại Điều 4 của Hợp đồng cho vay số 13128946 ngày 26/4/2017 nên Ngân hàng khởi kiện ông Th để thu hồi nợ trước hạn là phù hợp theo quy định tại Điều 95 Luật các Tổ chức tín dụng. Do đó Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn buộc ông Tôn Long Th phải trả nợ cho Ngân hàng thương mại cổ phần V N Th V số tiền nợ gốc là 951.999.973đồng và tiền lãi tính đến ngày 14/5/2019 là 243.110.085đồng, lãi quá hạn 20.449.092đồng, tổng cộng cả gốc và lãi là 1.215.559.087đồng (Một tỷ hai trăm mười lăm triệu năm trăm năm mươi chín nghìn không trăm tám mươi bảy đồng).

[3.2] Về tài sản thế chấp: Hợp đồng thế chấp số 13128946 ngày 26/4/2017 đối với tài sản thế chấp là xe ô tô tải mui nhãn hiệu CHENGLONG biển kiểm soát 76C-096.04 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 013413 do Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 24/4/2017 đứng tên ông Tôn Long Th được ký kết giữa Ngân hàng thương mại V N Th V với ông Tôn Long Th là hợp pháp. Tài sản thế chấp được đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 26/4/2017 tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại Đà Nẵng, do đó tài sản thế chấp được đảm bảo cho khoản vay của Hợp đồng cho vay số 13128946 ngày 26/4/2017. Việc Ngân hàng thương mại V N Th V yêu cầu trong trường hợp ông Tôn Long Th không thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng thì tài sản thế chấp được đảm bảo cho khoản vay của Hợp đồng cho vay số 13128946 ngày 26/4/2017 sẽ được xử lý tại giai đoạn thi hành án để thu hồi nợ vay cho Ngân hàng thương mại cổ phần V N Th V là có cơ sở nên Hội Đồng xét xử chấp nhận.

[3.3] Về lãi suất: Ngân hàng thương mại cổ phần V N Th V yêu cầu ông Tôn Long Th còn phải tiếp tục trả lãi theo mức lãi suất được thỏa thuận tại Điều 2 của Hợp đồng cho vay số 13128946 ngày 26/4/2017 kể từ ngày 15/5/2019 cho đến khi trả hết nợ cho Ngân hàng thương mại cổ phần V N Th V là đúng theo qui định tại Điều 91 Luật các Tổ chức tín dụng.

Buộc ông Tôn Long Th còn phải tiếp tục trả lãi cho Ngân hàng thương mại cổ phần V N Th V theo mức lãi suất được thỏa thuận tại Hợp đồng cho vay số 13128946 ngày 26/4//2017 kể từ ngày 15/5/2019 cho đến khi trả hết nợ cho Ngân hàng thương mại cổ phần V N Th V.

[3.4] Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã yêu cầu Ngân hàng thương mại cổ phần V N Th V làm đơn yêu cầu xem xét thẩm định tại chỗ đối với tài sản thế chấp là xe ô tô tải mui nhãn hiệu CHENGLONG, biển kiểm soát 76C-096.04 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 013413 do Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 24/4/2017 đứng tên ông Tôn Long Th. Ngân hàng cho rằng chiếc xe ô tô tải mui nhãn hiệu CHENGLONG mang bản kiểm soát 76C-096.04 hiện nay do ông Tôn Long Th đang quản lý, ông Th thường xuyên di chuyển xe nên Ngân hàng không thể làm đơn yêu cầu xem xét thẩm định tại chỗ được và Ngân hàng cam kết sẽ đi tìm tài sản thế chấp tại giai đoạn thi hành án, do đó Tòa án không tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ đối với tài sản thế chấp là có cơ sở.

[4] Về án phí: Ông Tôn Long Th phải chịu án phí Kinh doanh thương mại sơ thẩm theo qui định của pháp luật.

[5] Các đương sự có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Điều 30, 35, 39, 147, điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228, 235; 266 và Điều 271 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 299, 320, 323, 463 và Điều 466 của Bộ luật Dân sự; Điều 91, 95, 98 của Luật các tổ chức tín dụng; khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định án phí và lệ phí Tòa án; Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng thương mại cổ phần V N Th V.

Buộc ông Tôn Long Th phải trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần V N Th V số tiền nợ gốc là 951.999.973đồng và tiền lãi tính đến ngày 14/5/2019 là 243.110.085đồng, lãi quá hạn là 20.449.092đồng, tổng cộng cả gốc và lãi là 1.215.559.087đồng (Một tỷ hai trăm mười lăm triệu năm trăm năm mươi chín nghìn không trăm tám mươi bảy đồng).

Ông Tôn Long Th còn phải tiếp tục trả lãi cho Ngân hàng thương mại cổ phần V N Th V theo mức lãi suất được thỏa thuận tại Hợp đồng cho vay số 13128946 ngày 26/4/2017 kể từ ngày 15/5/2019 cho đến khi trả hết nợ cho Ngân hàng thương mại cổ phần V N Th V.

Trường hợp ông Tôn Long Th không thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng thương mại cổ phần V N Th V thì tài sản thế chấp là xe ô tô tải mui nhãn hiệu CHENGLONG mang bản kiểm soát 76C-096.04 (số khung: D651HL347053, số máy: 3L3CL1G00552), Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 013413 do Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 24/4/2017 đứng tên ông Tôn Long Th theo Hợp đồng thế chấp xe ô tô số 13128946 ngày 26/4/2017, tài sản thế chấp được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 26/4/2017 tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại Đà Nẵng được xử lý tại giai đoạn thi hành án để đảm bảo cho khoản vay của Hợp đồng cho vay số 13128946 ngày 26/4/2017.

2. Về án phí:

Ông Tôn Long Th phải chịu 48.466.772 đồng (Bốn mươi tám triệu bốn trăm sáu mươi sáu nghìn bảy trăm bảy mươi hai đồng) tiền án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm [36.000.000đồng + (3% x 415.559.087đồng)].

Ngân hàng thương mại cổ phần V N Th V không phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm, hoàn trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần V N Th V số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp là 22.214.000đồng theo biên lai số AA/2016/0003021 ngày 04/01/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Tịnh.

Bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, và 9 Luật Thi hành án Dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án Dân sự.

3. Kháng cáo: Đương sự có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.


227
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 03/2019/KDTM-ST ngày 14/05/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:03/2019/KDTM-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành:14/05/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về