Bản án 03/2018/LĐ-ST về tranh chấp đòi tiên lương và tiền bảo hiểm xã hội

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP VŨNG TÀU, TỈNH  BÀ RỊA  - VŨNG  TÀU 

BẢN ÁN 03/2018/LĐ-ST NGÀY 19/06/2018 VỀ TRANH CHẤP ĐÒI TIÊN LƯƠNG VÀ TIỀN BẢO HIỂM XÃ HỘI

Ngày 19 tháng 6 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Vũng Tàu, xét xử sơ thẩm công khai vụ án lao đông thụ lý số        01/2018/TLST - LĐ ngày 02 tháng 01 năm 2018 về viêc “ Tranh chấp đoi tiên lương và tiền bảo hiểm xã hội”; Theo quyết định vụ án ra xét xử số 03/2018/TLST - LĐ ngày 05 tháng 5   năm 2018;Quyết định hoãn phiên Tòa ngày 25 -5 - 2018, giữa các đương sự:

-Nguyên đơn: Ông Đỗ Minh Tuấn - sinh năm:1975

Địa chỉ: Tổ dân phố 7, thị trấn Ead răng, huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lăk.

-Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Liên đoàn lao động thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu;

Người đại diện theo pháp luật ông Nguyễn Thanh Sơn - Chức vụ chủ tịch liên đoàn lao động thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ:102 - đường Trần Hưng Đạo, phường 01, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu(có mặt).

-Bị đơn: Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng - Người đại diện theo pháp luật ông Phạm Đình Văn - Chức vụ giám đốc;

Địa chỉ: 08 - đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu(vắng mặt đến lần thứ hai).

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Cơ quan Bảo Hiểm Xã Hội thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Người đại diện theo pháp luật bà Nguyễn Hoàng Lan Anh - Chức vụ giám đốc;

Người đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà Phạm Thị Thu Hoài;

Địa chỉ: 535  - đường Trương Công Định, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu(có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 12-10-2017 và quá trình làm việc tại Tòa ông Đỗ Minh Tuấn những yêu cầu sau:

Ngày 01-3-2014, ông Tuấn có ký Hợp đồng lao động số 08/14 QH, thời hạn 36 tháng, công việc là làm giám đốc dự án và theo sự phân công của giám đốc công ty, múc lương là 5.000.000đ(Năm triệu đồng)/tháng.

Ông Tuấn làm việc tại công ty đến ngày 03 tháng 6 năm 2016, công ty có quyết định chấm dứt hợp đồng với ông Tuấn do công ty lâm vào tình trạng không còn hoạt động. Ông Tuấn đồng ý với quyết định chấm dứt hợp đồng lao động. Do công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng còn nợ lương, chưa thanh toàn tiền lương tháng 5 năm 2016 cho ông Tuấn và Công ty còn nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp không nộp cho ông Tuấn từ 01 tháng 3 năm 2014 đến tháng 5 năm 2016.

Nay ông Đỗ Minh Tuấn khởi kiện với yêu cầu:

1-Yêu cầu Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng phải thanh toán tiền lương tháng 5 năm 2016 cho ông Tuấn là 3.900.000đ(Ba triệu chín trăm ngàn đồng), đã trừ Bảo hiểm xã hội người lao động phải nộp.

2- Yêu cầu Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng phải nộp Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vào quỹ của cơ quan Bảo Hiểm Xã Hội thành phố Vũng Tàu cho ông Tuấn từ 01 tháng 3 năm 2014 đến tháng 5 năm 2016 với số tiền sau:

+ Tiền Bảo hiểm xã hội là : 25.662.000đ

+ Tiền lãi do chậm nộp Bảo hiểm xã hội: 1.834.205đ

+ Tiền Bảo hiểm y tế: 4.441.000đ

+ Tiền lãi do chậm nộp BHYT: 294.744đ

+ Tiền Bảo hiểm thất nghiệp: 1974.000đ

+ Tiền lãi do chậm nộp bảo hiểm thất nghiệp: 141.093đ

Tổng cộng: 34.347.542đ(Ba mươi bốn triệu ba trăm bốn mươi bảy ngàn năm trăm bốn mươi hai đồng) và yêu cầu Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng phải trả lãi phát sinh theo quy định của pháp luật cho đến khi nộp đủ các khoản nợ trên.

Bị đơn: Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng đã được triệu tập nhiều lần vắng mặt không lý do và không có ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của ông Đỗ Minh Tuấn.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có ý kiến:

Cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác nhận:

Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng có đăng ký đóng các loại quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động là ông Đỗ Minh Tuấn tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Vũng Tàu từ 01tháng 03 năm 2014, nhưng thực tế người sử dụng lao động là Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng không nộp các loại quỹ Bảo hiểm xã hội cho ông Tuấn.

Tính đến ngày 31- 7- 2017, các khoản quỹ Bảo hiểm xã hội Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng phải nộp là: Bảo hiểm xã hội là 25.662.000đ; Bảo hiểm y tế là: 4.441.000đ; Bảo hiểm thất nghiệp là: 1.974.000đ.

Tiền  lãi  chậm  nộp  BHXH  là:1.834.205đ;Tiền  lãi  chậm  nộp  BHYT  là: 294.744đ; Tiền lãi do chậm nộp BHTN là: 141.093đ.

Tổng cộng: 34.347.542đ(Ba mươi bốn triệu ba trăm bốn mươi bảy ngàn năm trăm bốn mươi hai đồng).

Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố yêu cầu Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng phải nộp vào quỹ Bảo hiểm xã hội thành phố Vũng Tàu số tiền nợ BHXH và lãi chậm nộp tính đến ngày 31 -7 -2017 là 34.347.542đ(Ba mươi bốn triệu ba trăm bốn mươi bảy ngàn năm trăm bốn mươi hai đồng) và tiền lãi chậm nộp phát sinh từ ngày 01-8 -2017 cho đến Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng nộp xong các khoản nợ quỹ Bảo hiểm trên cho người lao đông ông Đỗ Minh Tuấn.

Căn cứ tính lãi theo khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội và theo khoản 1 Điều 37 Quyết định số 595/QĐ - BHXH ngày 14 - 4- 2017 và theo thông báo tính lãi số 86/TB - BHXH ngày 10 - 01 - 2018 của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu phát biểu quan điểm về tố tụng và nội dung vụ án:

Về tố tụng: Việc chấp hành pháp luật của Thẩm phán đã thực hiện đầy đủ thủ tục tố tụng trong giai đoạn sơ thẩm.

Về thời hạn chuẩn bị xét xử quá quy định tại điểm b khoản 1 Điều 203 Bộ luật tố tụng dân sự.

Việc tuân theo pháp luật của người tham gia tố tụng: Nguyên đơn; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã thực hiện đúng và đầy đủ quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều 70, 71 và Điều 73 Bộ luật tố tụng dân sự.

Bị đơn: Đã được tống đạt hợp lệ nhưng vắng mặt không lý do, trong quá trình giải quyết vụ án bị đơn không thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 70 và Điều 72 Bộ luật tố tụng dân sự.

Về nội dung: Căn cứ các chứng cứ có trong hồ sơ; Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng đã vi phạm thời hạn trả lương; Nghĩa vụ đóng Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Căn cứ Điều 47, Điều 96 và Điều 186 Bộ luật lao động và khoản 1,2,3 Điều 17, Điều 86, khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội;Khoản 3 Điều 49 Luật bảo hiểm y tế.

Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Đỗ Minh Tuấn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên Tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại Tòa và ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu. Nhận định của Tòa án:

[1]Về tố tụng: Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần; Mã số doanh nghiệp 3500864395. Đăng ký lần đầu ngày 14 - 4 - 2008; Đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 06 - 5 -2013, do phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng tàu cấp; Có trụ sở tại số 08 - đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Phạm Đình Văn.

Năm 2014 giữa Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng và ông Đỗ Minh Tuấn có ký kết Hợp đồng lao động; Thời hạn là 36 tháng, công việc ông Tuấn phải làm là giám đốc dự án và theo sự phân công của Giám đốc công ty; Mức lương 5.000.000đ(Năm triệu đồng)/tháng.

Nay có sự tranh chấp nên xác định đây là vụ án Lao đông “Tranh chấp tiền lương và tiền bảo hiểm xã hội”; Căn cứ điều 32 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Bị đơn Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng có trụ sở tại số 08 -

đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu; Căn cứ điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu.

Bị đơn Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng đã được triệu tập hợp lệ vắng  mặt tới lần thứ hai không lý do. 

Căn cứ theo quy định tại điêm b khoan   2 Điêu 227; điểm b khoản 1 Điều 238 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt bị đơnCông ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng.

[2]Về nội dung: Giữa Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng và ông Đỗ Minh Tuấn có ký kết hợp động lao động số 08/14 QH ngày  01-3-2014; Hợp đồng lao động về hình thức và nội dung, thẩm quyền ký đúng quy định của pháp luật căn cứ Điều 17, Điều 23 và Điều 25 Bộ luật lao động. Do phía người sử dụng lao động nợ tiền lương và tiền bảo hiểm xã hội nên người lao động là ông Tuấn đã khởi kiện ra Tòa.

[3] Về chứng cứ: Phía nguyên đơn cung cấp là Hợp đồng lao động và quyết định chấm dứt hợp đồng lao độngvà bảng sao kê tài khoản số 0120100000860008 đứng tên ông Đỗ Minh Tuấn ở Ngân hàng Phương Đông  chi nhánh Vũng Tàu.

Ông Đỗ Minh Tuấn yêu cầu Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng phải thanh toán tiền lương tháng 5 năm 2016 cho ông Tuấn là 3.900.000đ(Ba triệu chín trăm ngàn đồng), đã trừ Bảo hiểm xã hội người lao động phải nộp.

Và yêu cầu Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng phải nộp Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vào quỹ của cơ quan Bảo Hiểm Xã Hội thành phố Vũng Tàu cho ông Tuấn từ ngày 01 tháng 3 năm 2014 đến ngày 31 tháng 5 năm 2016 với số tiền sau:Tổng cộng: 34.347.542đ(Ba mươi bốn triệu ba trăm bốn mươi bảy ngàn năm trăm bốn mươi hai đồng) và yêu cầu Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng phải trả lãi phát sinh theo quy định của pháp luật cho đến khi nộp đủ các khoản nợ trên.

Ngày 25 - 5 - 2018, vụ án được đưa ra xét xử bị đơn Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng vắng mặt không lý do.

Nay ngày 19-6 -2018, vụ án được mở lại lần thứ hai bị đơn Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng vắng mặt tới lần thứ hai; Bị đơn Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng đã từ bỏ quyền và nghĩa vụ của mình.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Vũng Tàu xác nhận: Tính đền ngày 31- 7-2017, các khoản quỹ Bảo hiểm xã hội Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng phải nộp cho người lao động ông Đỗ Minh Tuấn là: Bảo hiểm xã hội là 25.662.000đ; Bảo hiểm y tế là: 4.441.000đ; Bảo hiểm thất nghiệp là: 1.974.000đ.

Tiền  lãi  chậm  nộp  BHXH  là:1.834.205đ;Tiền  lãi  chậm  nộp  BHYT  là: 294.744đ; Tiền lãi do chậm nộp BHTN là: 141.093đ.

Tổng cộng: 34.347.542đ(Ba mươi bốn triệu ba trăm bốn mươi bảy ngàn năm trăm bốn mươi hai đồng).

[4]Từ những chứng cứ trên Hội đồng xét xử có đủ căn cứ nhận định: Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng đã vi phạm điều 4 của Hợp đồng lao động; Căn cứ Điều 47, Điều 96 và Điều 186 Bộ luật lao động và khoản 1,2,3 Điều 17, Điều 86, khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội;Khoản 3 Điều 49 Luật bảo hiểm y tế.

Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng còn nợ 01 tháng tiền lương tháng 5 năm 2016 chưa thanh toán cho ông Tuấn là 3.900.000đ (Ba triệu chín trăm ngàn đồng);

Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng nợ tiền quỹ Bảo hiểm xã hội phải nộp cho ông Đỗ Minh Tuấn từ  ngày 01 tháng 3 năm 2014 đến ngày 31tháng 7năm  2017,  phải  nộp  là:  Bảo  hiểm  xã  hội  là  25.662.000đ;  Bảo  hiểm  y  tế  là: 4.441.000đ; Bảo hiểm thất nghiệp là: 1.974.000đ.

Đối với tiền lãi Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng chậm nộp các khoản bảo hiểm xã hội trên 30 ngày thì phải chịu tiền lãi chậm nộp BHXHlà:1.834.205đ;Tiền lãi chậm nộp BHYT là: 294.744đ; Tiền lãi do chậm nộp BHTNlà: 141.093đ.

Tổng cộng: 34.347.542đ(Ba mươi bốn triệu ba trăm bốn mươi bảy ngàn năm trăm bốn mươi hai đồng).

[ 5] Hội đồng xét xử chập nhận tòan bộ yêu cầu khởi kiện của ông Đỗ Minh Tuấn đối với Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng; Buộc Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng phải thanh toán:

1-Thanh toán trả cho ông Đỗ Minh Tuấn cho ông Tuấn là 3.900.000đ(Ba triệu chín trăm ngàn đồng) tiền lương tháng 5 năm 2016;

2- Buộc phải nộp vào Quỹ Bảo hiểm xã hội thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiền: Bảo hiểm xã hội là 25.662.000đ(Hai mươi lăm triệu sáu trăm sáu mươi hai ngàn đồng); Bảo hiểm y tế là: 4.441.000đ(Bố triệu bốn trăm bốn mươi mốt ngàn đồng); Bảo hiểm thất nghiệp là: 1.974.000đ(Một triệu chín trăm bảy mươi bố ngàn đồng);

-  Tiền  lãi  chậm  nộp  BHXH  là:1.834.205đ;Tiền  lãi  chậm  nộp  BHYT  là: 294.744đ; Tiền lãi do chậm nộp BHTN là: 141.093đ.

Tổng cộng: 34.347.542đ(Ba mươi bốn triệu ba trăm bốn mươi bảy ngàn năm trăm bốn mươi hai đồng) và tiền lãi phát sinh tính từ ngày 01-8-2017 cho đến ngày Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng nộp xong các khoản nợ quỹ Bảo hiểm xã hội theo Luật bảo hiểm xã hội.

Riêng khoản thi hành tiền lương: Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong khoản tiền nợ lương nếu bên phải thi hành án chậm thi hành nghĩa vụ phải thực hiện thì bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền chậm thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Vũng Tàu có nghĩa vụ chốt sổ và xácnhận thời gian đóng Bảo hiểm xã hội cho ông Đỗ Minh Tuấn sau khi Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng nộp đủ các khoản nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lãi chậm nộp và tiền lãi phát sinh vào quỹ Bảo hiểm xã hội của Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Vũng Tàu.

[6] Về án phí Lao động sơ thẩm:Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi  kiện  của  nguyên  đơn  do  đó  căn  cứ  khoản  2  Điều  26  Nghị  quyết  số 326/2016/UBTHVQH14, bị đơn Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng phải chịu toàn bộ án phí Lao động sơ thẩm là 1.147.426đ(Một triệu một trăm  bốn mươi bảy ngàn bốn trăm hai mươi sáu đồng).

Cách tính án phí (từ trên 6.000.000đồng đến 400.000.000đồng là 3% của giá trị tranh chấp).

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào:Điều 32, Điều 35, điểm b khoản 2 Điều 227, điểm b khoản 1 Điều238 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 17, Điều 23 , Điều 25, Điều 47, Điều 96 và Điều186 Bộ luật lao động; Khoản 1,2,3 Điếu 17, khoản 3 Điều 122 Luật bảo hiểm xã hội; Khoản  3  Điều  49  Luật bảo hiểm y tế; Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết  số 326/2016/UBTHVQH14.

Tuyên xử: Chấp nhận tòa bộ yêu cầu khởi kiện của ông Đỗ Minh Tuấn đối với Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng;

1-Buộc Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng phải thanh toán, trả cho ông Đỗ Minh Tuấn là 3.900.000đ(Ba triệu chín trăm ngàn đồng) tiền lương tháng 5 năm 2016;

2- Buộc Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng phải nộp vào Quỹ

Bảo hiểm xã hội thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiền:

Bảo hiểm xã hội là: 25.662.000đ(Hai mươi lăm triệu sáu trăm sáu mươi hai ngàn đồng);

Bảo hiểm y tế là: 4.441.000đ(Bố triệu bốn trăm bốn mươi mốt ngàn đồng);

Bảo hiểm thất nghiệp là: 1.974.000đ(Một triệu chín trăm bảy mươi bố ngàn đồng).

Tiền lãi chậm nộp BHXH là:1.834.205đ(một triệu tám trăm ba mươi bốn ngàn hai trăm lẻ năm đồng);Tiền lãi chậm nộp BHYT là:294.744đ(Hai trăm chín mươi bốn ngàn bảy trăm bốn mươi bốn đồng); Tiền lãi do chậm nộp BHTN là:141.093đ(Một trăm bốn mươi mốt ngàn không trăm chín mươi ba đồng).

Tổng cộng: 34.347.542đ(Ba mươi bốn triệu ba trăm bốn mươi bảy ngàn năm trăm bốn mươi hai đồng) và tiền lãi phát sinh tính từ ngày 01-8-2017, cho đến ngày Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng nộp xong các khoản nợ quỹ Bảo hiểm xã hội theo Luật bảo hiểm xã hội.

Riêng khoản thi hành tiền lương: Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong khoản tiền nợ lương nếu bên phải thi hành án chậm thi hành nghĩa vụ phải thực hiện thì bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền chậm thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Vũng Tàu có nghĩa vụ chốt sổ và xác nhận thời gian đóng Bảo hiểm xã hội cho ông Đỗ Minh Tuấn sau khi Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng nộp đủ các khoản nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lãi chậm nộp và tiền lãi phát sinh vào quỹ Bảo hiểm xã hội của Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Vũng Tàu.

Án phí Lao động sơ thẩm: Công ty cổ phần thương mại vận tải Quang Hưng phải chịu là 1.147.426đ(Một triệu một trăm  bốn mươi bảy ngàn bốn trăm hai mươi sáu đồng).

Quyền kháng cáo: Đương sự có mặt quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày tính từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết công khai để yêu cầu Tòa án nhân dân Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu xét xử theo thủ tục phúc thẩm.

Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án.


705
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 03/2018/LĐ-ST về tranh chấp đòi tiên lương và tiền bảo hiểm xã hội

Số hiệu:03/2018/LĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu
Lĩnh vực:Lao động
Ngày ban hành:19/06/2018
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về