Bản án 03/2017/DS-ST ngày 26/06/2017 về tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ L, TỈNH LẠNG SƠN

BẢN ÁN 03/2017/DS-ST NGÀY 26/06/2017 VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TÀI SẢN

Bản án đang cập nhật nội dung

77
Bản án/Quyết định được xét lại
 
Văn bản được dẫn chiếu
 
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 03/2017/DS-ST ngày 26/06/2017 về tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản

Số hiệu:03/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Lạng Sơn - Lạng Sơn
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 26/06/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
 
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về