Bản án 03/2015/DS-PT ngày 12/01/2015 về yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

BẢN ÁN 03/2015/DS-PT NGÀY 12/01/2015 VỀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TÀI SẢN

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

155
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 03/2015/DS-PT ngày 12/01/2015 về yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản

    Số hiệu:03/2015/DS-PT
    Cấp xét xử:Phúc thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Bình Phước
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:12/01/2015
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về