Bản án 02/2019/LĐ-ST ngày 23/10/2019 về tranh chấp học nghề, tạo nghề lao động

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH HẬU GIANG

BẢN ÁN 02/2019/LĐ-ST NGÀY 23/10/2019 VỀ TRANH CHẤP HỌC NGHỀ, TẠO NGHỀ LAO ĐỘNG

Ngày 23 tháng 10 năm 2019 Tòa án nhân dân huyện Châu Thành mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án lao động thụ lý số 03/2019/TLST-LĐ ngày 18/03/2019, về việc “Tranh chấp về học nghề, tạo nghề lao động” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 64/2019/QĐXXST-LĐ ngày 30 tháng 9 năm 2019 giữa:

Nguyên đơn: Công ty TNHH G Địa chỉ: Cụm công nghiệp tập trung P giai đoạn 1, thị trấn M, huyện C, tỉnh H Người đại diện theo pháp luật: ông LEE MAN B – Chức danh: Tổng Giám đốc đốc

Người đại diện theo ủy quyền: ông CHEUNG CHUN T – Chức vụ: Giám

Người đại diện tham gia tố tụng: chị Nguyễn Ngọc D – Chức vụ: Chuyên viên pháp lý. Theo văn bản ủy quyền ngày 16/7/2019 (có mặt)

Bị đơn: Anh Lê Chí T, sinh năm: 1995; Địa chỉ: ấp P, thị trấn P, huyện T, tỉnh S. (vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện, các lời khai có trong hồ sơ vụ án và tại phiên tòa đại diện nguyên đơn chị Nguyễn Ngọc D trình bày:

Ngày 21/8/2017, Công ty TNHH G và anh Lê Chí T đã giao kết hợp đồng đào tạo nghề số 2017-044/HĐĐTN-LMVN. Nội dung anh T được cử đi đào tạo nghề Vận hành nhà máy nhiệt điện, địa điểm đào tạo Trường Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh; thời gian đào tạo nghề 9 tháng, kể từ ngày 01/9/2017 đến ngày 31/05/2018. Theo hợp đồng đào tạo nghề anh T phải có trách nhiệm học tập nghiêm túc để hoàn thành khóa đào tạo, với tổng chi phí đào tạo là 34.678.000 đồng, sau khi kết thúc khóa đào tạo nghề anh T cam kết sẽ làm việc tại Công ty TNHH G với thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/6/2018 đến hết ngày 31/5/2023.

Thc tế sau khi ký kết hợp đồng đào tạo nghề, giữa Công ty TNHH G và anh Lê Chí T đã ký kết hợp đồng lao động số HĐLĐ-LM-VN VN01840 ngày 01/6/2018, tuy nhiên anh T làm việc tại công ty từ ngày 01/6/2018 đến ngày 9/11/2018 (được 5 tháng 8 ngày) thì tự ý nghỉ việc mà không thông báo cho công ty. Sau đó Công ty đã gửi thông báo mời anh T đến để giải quyết hợp đồng nhưng anh T không đến.

Nay Công ty TNHH G yêu cầu anh Lê Chí T có trách nhiệm bồi thường chi phí đào tạo cho khoảng thời gian không làm việc tại công ty 04 năm 6 tháng 22 ngày với số tiền là 31.614.776 đồng.

Quá trình giải quyết vụ án bị đơn anh Lê Chí T đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhiều lần, nhưng vẫn vắng mặt không lý do.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành phát biểu quan điểm: Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa Thẩm phán – Hội đồng xét xử đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về tố tụng, người tham gia tố tụng là nguyên đơn chấp hành đúng quy định của pháp luật, nhưng bị đơn không chấp hành đúng theo quy định tại Điều 72 Bộ luật tố tụng dân sự, đề nghị Hội đồng xét xử vẫn giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. Về nội dung đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; các Điều 61, 62 Bộ luật lao động; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. Buộc anh Lê Chí T có trách nhiệm trả cho Công ty TNHH G số tiền 31.614.776 đồng Phần án phí lao động sơ thẩm: Bị đơn phải nộp theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết của Tòa án: Công ty TNHH G khởi kiện anh Lê Chí T bồi thường chi phí đào tạo nghề, theo quy định tại khoản 1 Điều 32; khoản 1 Điều 35; khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự, nên xác định quan hệ pháp luật là “tranh chấp về học nghề, tạo nghề lao động”, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

[2] Về tố tụng: Bị đơn anh Lê Chí T đã được Tòa án nhân dân huyện Châu Thành triệu tập hợp lệ đến phiên tòa xét xử lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt. Theo quy định tại Điều 227, Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự. Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án vắng mặt bị đơn.

[3] Về nội dung: Căn cứ vào các chứng cứ do nguyên đơn cung cấp. Cụ thể là hợp đồng đào tạo nghề số 2017-044/HĐĐTN-LMVN được ký kết ngày 21/08/2017 giữa Công ty TNHH G với anh Lê Chí T. Với nội dung anh T được cử đi đào tạo nghề Vận hành nhà máy nhiệt điện, địa điểm đào tạo Trường Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh; thời gian đào tạo nghề 9 tháng, kể từ ngày 01/9/2017 đến ngày 31/05/2018. Theo hợp đồng đào tạo nghề anh T phải có trách nhiệm học tập nghiêm túc để hoàn thành khóa đào tạo, với tổng chi phí đào tạo là 34.678.000 đồng, sau khi kết thúc khóa đào tạo nghề anh T cam kết sẽ làm việc tại Công ty TNHH G với thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/6/2018 đến hết ngày 31/5/2023. Sau khi ký kết hợp đồng đào tạo nghề, giữa Công ty TNHH G và anh Lê Chí T đã ký kết hợp đồng lao động số HĐLĐ-LM-VN VN01840 ngày 01/6/2018, tuy nhiên anh T làm việc tại công ty từ ngày 01/6/2018 đến ngày 9/11/2018 (được 5 tháng 8 ngày) thì tự ý nghỉ việc mà không thông báo cho công ty. Sau đó Công ty đã gửi thông báo mời anh T đến để giải quyết hợp đồng nhưng anh T không đến.

Trong quá trình giải quyết vụ án bị đơn anh Lê Chí T đã biết việc Công ty kiện yêu cầu bồi thường chi phí đào tạo, nhưng anh T vẫn không đến Tòa án, điều đó chứng tỏ anh thừa nhận việc khởi kiện của công ty là đúng.

[4] Như vậy Công ty TNHH G khởi kiện yêu cầu anh Lê Chí T có trách nhiệm bồi thường chi phí đào tạo cho khoảng thời gian không làm việc tại công ty 04 năm 6 tháng 22 ngày với số tiền là 31.614.776 đồng là phù hợp với cam kết trong hợp đồng đạo tạo nghề số 2017-044/HĐĐTN-LMVN được ký kết ngày 21/08/2017.

[5] Án phí lao động sơ thẩm: Bị đơn phải chịu theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào các Điều 43, 61, 62 Bộ luật lao động; Các Điều 32, 35, 39, 147, 227, 228 Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty trách nhiệm hữu hạn G Buộc anh Lê Chí T có trách nhiệm trả cho Công ty trách nhiệm hữu hạn G số tiền 31.614.776 đồng Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự.

Án phí lao động sơ thẩm: Anh Lê Chí T phải chịu là 948.000 đồng.

Hoàn trả cho Công ty TNHH G 790.000 đồng tiền tạm ứng án phí theo biên lai số 0018073 ngày 18/03/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

“Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án dân sự, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và Điều 9 Luật thi hành án dân sự, Điều 7a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự”.

Nguyên đơn có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Bị đơn có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.


39
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 02/2019/LĐ-ST ngày 23/10/2019 về tranh chấp học nghề, tạo nghề lao động

Số hiệu:02/2019/LĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Châu Thành - Hậu Giang
Lĩnh vực:Lao động
Ngày ban hành: 23/10/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về