Bản án 02/2009/DSST ngày 30/09/2009 về tranh chấp quyền sử dụng đất giữa Trần Thị Tuyết Minh và Trần Thị Kiều Lan

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

BẢN ÁN 02/2009/DSST NGÀY 30/09/2009 VỀ VỤ ÁN DÂN SỰ TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT GIỮA NGUYÊN ĐƠN BÀ TRẦN THỊ TUYẾT MINH VÀ BỊ ĐƠN TRẦN THỊ KIỀU LAN

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

39
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 02/2009/DSST ngày 30/09/2009 về tranh chấp quyền sử dụng đất giữa Trần Thị Tuyết Minh và Trần Thị Kiều Lan

Số hiệu:02/2009/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Hà Giang
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:30/09/2009
Là nguồn của án lệ
  Bản án/Quyết định sơ thẩm
   Án lệ được căn cứ
     
    Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
     Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về