• Rút kinh nghiệm vụ án Tranh chấp QSDĐ và hủy giấy chứng nhận QSDĐ
 • Qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình theo thủ tục giám đốc thẩm, nhận thấy vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" giữa nguyên đơn là bà T với bị đơn là bà N của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố M tại Bản án 105/2020/DS-PT ngày 17/01/2020 có vi phạm. Ngày 12/5/2022, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 9) có Thông báo rút kinh nghiệm 102/TB-VKSTC, nội dung cụ thể như sau:
  - 2 ngày trước
 • Rút kinh nghiệm về việc xác định Ngân hàng có phải là người thứ ba ngay tình hay không?
 • Qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình theo thủ tục giám đốc thẩm, nhận thấy vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là ông YHK và bà HDN với bị đơn là bà Huỳnh Thị Mỹ Ng của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tại Bản án dân sự phúc thẩm 07/2020/DS-PT ngày 02/11/2020 có vi phạm. Ngày 04/5/2022, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có Thông báo rút kinh nghiệm số 100/TB-VKSTC về kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự, cụ thể như sau:
  - 4 ngày trước
 • Rút kinh nghiệm vụ án hành chính về phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất
 • Qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục phúc thẩm, ngày 26/4/2022 VKSND cấp cao tại Đà Nẵng thông báo 28/TB-VKS-HC rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính đối với vụ “Kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” giữa Người khởi kiện: Ông Nguyễn Anh T và người bị kiện: UBND thành phố Buôn Ma T, tỉnh Đắk Lắk đã giải quyết tại Bản án hành chính sơ thẩm số 52/2021/HCST ngày 27/09/2021 của Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk có vi phạm như sau:
  - 11 ngày trước
 • Rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố quyết định cho nghỉ việc trái pháp luật”
 • Qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục giám đốc thẩm, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng nhận thấy việc giải quyết vụ án lao động về “Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố quyết định cho nghỉ việc trái pháp luật và yêu cầu bồi thường thiệt hại" giữa nguyên đơn: Ông Đoàn Thanh T với bị đơn: Công ty Bảo hiểm A Việt Nam của Tòa án nhân dân tỉnh Đ tại Bản án lao động phúc thẩm số 09/2020/LĐ-PT ngày 15/9/2020 có vi phạm.
  - 17 ngày trước
 • Rút kinh nghiệm vụ án hành chính về cấp Giấy chứng nhận QSDĐ
 • Qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục giám đốc thẩm, Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhận thấy việc giải quyết vụ án hành chính về "Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai" giữa người khởi kiện là bà Lê Thị L với người bị kiện là Ủy ban nhân dân huyện Đ, tỉnh B. Nhận thấy, Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết có vi phạm, cần rút kinh nghiệm nên ngày 13/4/2022, VKSNDTC có Thông báo rút kinh nghiệm số 79/TB-VKSNDTC.
  - 23 ngày trước
 • Rút kinh nghiệm về xác minh nguồn gốc đất tranh chấp
 • Thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự theo thủ tục giám đốc thẩm đối với vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất”, giữa nguyên đơn là cụ ông Trần Tấn L và cụ bà Trần Thị T với bị đơn là bà Trần Thị H. Viện kiểm sát nhân dân tối cao có Thông báo số 85/TB-VKSTC ngày 20/4/2022 rút kinh nghiệm về những thiếu sót, vi phạm trong quá trình giải quyết vụ án với những nội dung như sau:
  - 24 ngày trước
 • Những điều cần biết về đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Quá trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ không thể tránh khỏi sai sót, có thể xuất phát từ nhiều lý do như lỗi đánh máy, người yêu cầu khai sai thông tin hay do có sự thay đổi của các thông tin chủ đất và đất qua nhiều năm. Để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất trong các giao dịch đất đai và các thủ tục liên quan đến đất đai, pháp luật quy định cần phải đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận khi có phát hiện sai sót. Sau đây là một số chia sẻ về vấn đề này như sau:
  - 1 tháng trước

Bản án nhiều nhất
Bản án về tội môi giới mại dâm số 358/2019/HSPT - 2 năm trước
358/2019/HSPT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 91/2020/KDTM-ST - 11 tháng trước
91/2020/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp quyền sử dụng đất số 02/2018/DS-ST - 3 năm trước
02/2018/DS-ST - Sơ thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ số 774/2019/DSPT - 2 năm trước
774/2019/DSPT - Phúc thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp đòi lại tài sản số 170/2017/DSST - 4 năm trước
170/2017/DSST - Sơ thẩm - Dân sự