27/09/2010 | 2820 Lượt xem |

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3347/BC-BNV

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2010

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÍ III/2010

Bộ Nội vụ xin báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quí III/2010. Báo cáo gồm 2 phần:

- Công việc chủ yếu đã làm và kết quả,

- Một số công việc trọng tâm quí IV/2010.

I. CÔNG VIỆC CHỦ YẾU ĐÃ LÀM VÀ KẾT QUẢ

1. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền và kiểm tra thực hiện

Trong quí III, các bộ, ngành và địa phương đã tập trung triển khai tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010, hoàn thiện và gửi báo cáo tổng kết về Bộ Nội vụ; các địa phương gửi đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong thực hiện cải cách hành chính.

Triển khai tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010, các bộ, ngành đã tích cực, chủ động tiến hành tổng kết và có báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong 10 năm qua. Một số bộ, ngành chuẩn bị báo cáo kỹ lưỡng, có chất lượng tốt, như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải…

Cùng với các bộ, ngành, trong quí III, các địa phương cũng đã tích cực và khẩn trương tiến hành tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 trong phạm vi địa phương mình theo đúng tinh thần và yêu cầu đã được hướng dẫn. Đa số các tỉnh, thành phố đã tiến hành tổng kết theo đúng trình tự từ cấp xã lên cấp huyện rồi tiến hành tổng kết toàn tỉnh, thành phố. Trong quá trình tổng kết và xây dựng báo cáo tổng kết đã tiến hành xin ý kiến đóng góp của các cơ quan có liên quan để hoàn thiện báo cáo trước khi trình Chính phủ. Một số địa phương có sự chuẩn bị chu đáo và chất lượng báo cáo tốt như: Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Sơn La…

Thực hiện Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, các địa phương đã tích cực rà soát và ban hành quy định thực hiện đối với các cơ quan, đơn vị tại địa phương mình như: Phú Thọ, Quảng Ninh, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre…

Các bộ, ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài phát thanh và Truyền hình, báo, trang tin điện tử của đơn vị mình. Đài Tiếng nói Việt Nam đã thực hiện một số chương trình tuyên truyền về cải cách hành chính có chất lượng như: các địa phương trong cả nước tiếp tục triển khai cơ chế một cửa ngày càng hiệu quả; tỉnh Tiền Giang thực hiện cải cách hành chính để thu hút đầu tư; thêm 3 tỉnh thí điểm triển khai Hải quan điện tử; thời gian cấp chứng minh thư nhân dân chỉ còn 5 ngày; cấp giấy tờ nhà đất dưới 10 ngày; quản lý y tế bằng xây dựng bệnh án điện tử; giám sát cải cách thủ tục hành chính; vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong cải cách thủ tục hành chính; cải cách hành chính biện pháp hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng…

Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận tổ chức gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, công chức và nhân dân về lĩnh vực công chứng, chứng thực, hộ tịch tại thị trấn Tân Sơn thuộc huyện Ninh Sơn và phường Kinh Dinh thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính là nội dung quan trọng nhằm đánh giá thực chất việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại từng đơn vị tiếp tục được các địa phương quan tâm thực hiện. Trong quí III, Tổ kiểm tra 1128 của tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Phòng Cải cách hành chính - Sở Nội vụ tiến hành 15 cuộc kiểm tra công tác cải cách hành chính và việc thực hiện nhiệm vụ công vụ tại 11 cơ quan, đơn vị chuyên môn và 4 huyện, thành phố; Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận tổ chức kiểm tra công tác nội vụ tại 4 xã, phường, thị trấn và 6 Phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân và Ủy ban nhân dân thị xã LaGi. Sở Nội vụ Bắc Kạn đã tổ chức kiểm tra công tác tổ chức nhà nước và cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trường Cao đẳng cộng đồng của tỉnh. Đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố Hà Nội đã kiểm tra đột xuất việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính tại 9 đơn vị gồm: Ủy ban nhân dân các quận, huyện Từ Liêm, Thanh Oai, Phúc Thọ; Ủy ban nhân dân phường Văn Quán, phường Hà Cầu - quận Hà Đông; xã Tân Triều - huyện Thanh Trì; phường Bách Khoa - quận Hai Bà Trưng; xã Thạch Thán - huyện Quốc Oai; phường Quán Thánh - quận Ba Đình. Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La đã tiến hành kiểm tra tại các Sở: Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo và tại các huyện Sông Mã, Mường La; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã tiến hành giám sát cải cách thủ tục hành chính tại các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La, Chi cục Hải quan, Cục Thuế tỉnh. Sở Nội vụ Tây Ninh phối hợp với Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Trảng Bàng, huyện Hòa Thành và các xã Lộc Hưng - huyện Trảng Bàng, xã Trường Tây - huyện Hòa Thành.

2. Kết quả đạt được

a) Cải cách thể chế

Các bộ, ngành tiếp tục quan tâm tới công tác xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội; Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 9/9/2010 Quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng và ban hành theo thẩm quyền 5 Thông tư; phối hợp với các bộ, ngành khác ban hành 6 Thông tư liên tịch. Trong quí III, Bộ Tài chính đã ban hành 48 Thông tư và Thông tư liên tịch. Bộ Giao thông vận tải đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 909/2010/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 phê duyệt Đề án kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tại các tỉnh, thành phố; ban hành theo thẩm quyền 9 Thông tư về chuyên ngành hàng hải, đường bộ, hàng không và quản lý các nhiệm vụ môi trường trong ngành giao thông vận tải. Bộ Y tế trình Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2010/NĐ-CP ngày 30/8/2010 quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm; ban hành theo thẩm quyền Thông tư số 36/2010/TT-BYT ngày 11/8/2010 bãi bỏ Quyết định số 29/2005/QĐ-BYT ngày 30/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Thông tư số 37/2010/TT-BYT ngày 13/8/2010 Quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Y tế; Thông tư số 38/2010/TT-BYT ngày 07/9/2010 Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm; Thông tư số 39/2010/TT-BYT ngày 10/9/2010 Quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản.

b) Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước

Công tác rà soát, kiện toàn tổ chức, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và ban hành quy chế làm việc của các đơn vị trực thuộc tiếp tục được các bộ, ngành quan tâm thực hiện. Bộ Y tế ban hành Quyết định thành lập Viện Đào tạo Y học dự phòng và sức khỏe cộng đồng thuộc Trường Đại học Y Hà Nội; thành lập Trung tâm Đào tạo thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên; thành lập Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học thuộc Trường Đại học Y Hà Nội và Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh; kiện toàn cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Viện Pháp y Quốc gia; xây dựng cơ chế phối hợp giữa Viện Pháp y Quốc gia với các Bệnh viện, các trường Đại học trong việc xây dựng đội ngũ giám định viên và thực hiện các hoạt động giám định pháp y. Bộ Tài chính ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường nghiệp vụ kho bạc trực thuộc Kho bạc Nhà nước, các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan… Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường đã tiến hành tổng kết một bước việc thí điểm nhằm nhìn nhận và đánh giá thực chất những kết quả đã đạt được, những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thí điểm và đưa ra những đề xuất, kiến nghị thực hiện trong thời gian tới.

Trong quí, các địa phương tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về thành lập phòng dân tộc tại các huyện: Vân Canh, An Lão, Vĩnh Thạnh và xem xét đổi tên Phòng Công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thành Phòng kinh tế và hạ tầng. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thi đua - Khen thưởng và Ban Tôn giáo, thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ trên cơ sở hợp nhất Phòng quản lý Văn thư - Lưu trữ và Trung tâm Lưu trữ tỉnh; thành lập Phòng dân tộc tại 6 huyện là: Bù Gia Mập, Hớn Quản, Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Đăng, Đồng Phú và ban hành hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc cấp huyện. Thành phố Hồ Chí Minh thành lập Phòng Kinh tế và Phòng Quản lý đô thị Ủy ban nhân dân huyện trên cơ sở sắp xếp lại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Phòng Công thương huyện. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Thi đua - Khen thưởng; thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ; chuyển Trường Cao đẳng Y tế trực thuộc Sở Y tế về Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý… Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định kiện toàn Ban Tôn giáo và thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ; kiện toàn Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo, Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ; thành lập Phòng Giáo dục dân tộc thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Thuận Nam. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của: Sở Giao thông vận tải, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định thành lập Phòng dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Minh Hóa. Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo và Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ.

c) Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính là nội dung được các bộ, ngành và địa phương tiếp tục quan tâm và tích cực triển khai trong quí III, trọng tâm chuyển từ nhiệm vụ rà soát thủ tục hành chính sang thực hiện giai đoạn 3 Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện những kiến nghị đơn giản hóa thủ tục trên các lĩnh vực cụ thể. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế một cửa tại các đơn vị trực thuộc Bộ. Trong tháng 9, Bộ phận một cửa tại các Cục của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp nhận 879 hồ sơ, trả đúng hẹn đạt tỷ lệ 97,4%, trễ hẹn 2,6%. Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư ra nước ngoài thuộc thẩm quyền của Bộ.

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được các địa phương tập trung thực hiện và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao trình độ cán bộ công chức làm tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận này, đồng thời tiếp tục nhân rộng mô hình một cửa liên thông, liên thông hiện đại hoạt động có hiệu quả trên phạm vi cả nước. Theo báo cáo, tỉnh Bắc Ninh có 8/8 đơn vị cấp huyện đã có Quyết định phê duyệt triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông hiện đại, trong đó 4/8 đơn vị đã khai trương và đưa vào hoạt động là thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du và huyện Thuận Thành; các đơn vị còn lại dự kiến sẽ khai trương trong quý IV năm nay. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã tổ chức sơ kết việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong hoạt động đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và tại Ban Quản lý các khu công nghiệp. Các tỉnh Hà Giang, Phú Thọ đã tiến hành sơ kết thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên một số lĩnh vực tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai.

d) Hiện đại hóa nền hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 và TCVN ISO 9001 : 2008

Ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2000 và TCVN ISO 9001 : 2008 vào hoạt động quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động được các bộ, ngành và địa phương tiếp tục quan tâm và đẩy mạnh thực hiện. Các địa phương đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý một cách mạnh mẽ là thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng.

II. MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM TRONG QUÍ IV/2010

1. Các bộ, ngành và địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước và triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2010.

2. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước các cấp từ Trung ương đến địa phương.

3. Đẩy mạnh triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg.

4. Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo các Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP; Nghị định số 115/2005/NĐ-CP đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Khoa học và Công nghệ.

5. Các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quí III/2010. Bộ Nội vụ xin trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan đại diện của Bộ tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, CCHC.

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn  

 

PHỤ LỤC

CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG BÁO CÁO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2010
(Tính đến ngày 22 tháng 9 năm 2010)
(Kèm theo Báo cáo số 3347/BC-BNV ngày 27 tháng 9 năm 2010

STT

Đơn vị

Có báo cáo

Không có báo cáo

I. Các Bộ, ngành Trung ương

1

Bộ Ngoại giao

X

 

2

Bộ Quốc phòng

X

 

3

Bộ Công an

X

 

4

Bộ Nội vụ

X

 

5

Bộ Tài chính

X

 

6

Bộ Tư pháp

X

 

7

Bộ Tài nguyên và Môi trường

X

 

8

Bộ Y tế

X

 

9

Bộ Xây dựng

X

 

10

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

X

 

11

Bộ Công thương

X

 

12

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

X

 

13

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

X

 

14

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

X

 

15

Bộ Khoa học và Công nghệ

X

 

16

Bộ Giao thông vận tải

X

 

17

Bộ Giáo dục và Đào tạo

X

 

18

Bộ Thông tin và Truyền thông

X

 

19

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

X

 

20

Văn phòng Chính phủ

X

 

21

Thanh tra Chính phủ

X

 

22

Ủy ban Dân tộc

X

 

23

Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

X

 

24

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

X

 

25

Thông tấn xã Việt Nam

X

 

26

Đài Tiếng nói Việt Nam

X

 

27

Đài Truyền hình Việt Nam

X

 

28

Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

 

X

29

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

X

 

30

Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam

X

 

 

Tổng cộng

29

1

II. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1

An Giang

X

 

2

Bà Rịa - Vũng Tàu

X

 

3

Bạc Liêu

X

 

4

Bắc Kạn

X

 

5

Bắc Giang

X

 

6

Bắc Ninh

X

 

7

Bến Tre

X

 

8

Bình Dương

X

 

9

Bình Định

X

 

10

Bình Phước

X

 

11

Bình Thuận

X

 

12

Cà Mau

X

 

13

Cao Bằng

X

 

14

Cần Thơ

X

 

15

Đà Nẵng

X

 

16

Đắk Lắk

X

 

17

Đắk Nông

X

 

18

Điện Biên

X

 

19

Đồng Nai

X

 

20

Đồng Tháp

X

 

21

Gia Lai

X

 

22

Hà Nội

X

 

23

Hà Giang

X

 

24

Hà Nam

X

 

25

Hà Tĩnh

X

 

26

Hải Dương

X

 

27

Hải Phòng

X

 

28

Hậu Giang

X

 

29

Hòa Bình

X

 

30

TP. Hồ Chí Minh

X

 

31

Hưng Yên

X

 

32

Khánh Hòa

X

 

33

Kiên Giang

X

 

34

Kon Tum

X

 

35

Lai Châu

X

 

36

Lạng Sơn

X

 

37

Lâm Đồng

X

 

38

Lào Cai

 

X

39

Long An

X

 

40

Nam Định

X

 

41

Nghệ An

X

 

42

Ninh Bình

X

 

43

Ninh Thuận

X

 

44

Phú Thọ

X

 

45

Phú Yên

X

 

46

Quảng Bình

X

 

47

Quảng Nam

X

 

48

Quảng Ngãi

 

X

49

Quảng Ninh

X

 

50

Quảng Trị

X

 

51

Sóc Trăng

X

 

52

Sơn La

X

 

53

Tây Ninh

X

 

54

Thái Bình

X

 

55

Thái Nguyên

X

 

56

Thanh Hóa

X

 

57

Thừa Thiên Huế

X

 

58

Tiền Giang

X

 

59

Trà Vinh

X

 

60

Tuyên Quang

X

 

61

Vĩnh Long

X

 

62

Vĩnh Phúc

X

 

63

Yên Bái

X

 

 

Tổng cộng

61

2

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3347/BC-BNV, BO NOI VU, QUY III, CONG TAC CAI CACH HANH CHINH, BO MAY HANH CHINH