29/12/2006 | 16744 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

TCXDVN 371: 2006

NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG THI CÔNG

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Acceptance of constructional quality of building works

Hà Nội - 2006

Lời nói đầu

Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn TCVN 4091:1985

Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 371 : 2006 " Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng" được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số .41/2006/QĐ-BXD ngày 29 tháng 12. năm 2006

1. Qui định chung:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCXDVN371:2006, TIEU CHUAN XDVN TCXDVN371:2006, BO XAY DUNG, TCXDVN 371: 2006, NGHIEM THU CHAT LUONG THI CONG, CONG TRINH XAY DUNG, XAY DUNG