10/12/2004 | 5546 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

TCXDVN 326:2004

CỌC KHOAN NHỒI - TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

BORED PILE - STANDARD FOR CONSTRUCTION, CHECK AND ACCEPTANCE

LỜI NÓI ĐẦU

TCXDVN 326 : .2004 “ Cọc khoan nhồi – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu” được Bộ Xây dựng ban hành theo quyết định số 30/2004/QĐ-BXDngày 10/12/2004.

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi bê tông cốt thép đường kính lớn hơn hoặc bằng 60 cm trừ những công trình có điều kiện địa chất đặc biệt như vùng có hang các-tơ, mái đá nghiêng.

1.2. Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn xây dựng TCXD 197 : 1997 " Nhà cao tầng - Thi công cọc khoan nhồi" , TCXD 206: 1998" Cọc khoan nhồi, Yêu cầu về chất lượng thi công" và các điều từ 7.14 đến 7.20 trong mục 7: “ Móng cọc và tường vây cọc ván” của TCXD 79 : 1980.

TCVN 5637-1991: Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng- Nguyên tắc cơ bản;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCXDVN326:2004, TIEU CHUAN XDVN TCXDVN326:2004, BO XAY DUNG, COC KHOAN NHOI, TIEU CHUAN XAY DUNG VIET NAM TCXDVN 326:2004, TIEU CHUAN THI CONG VA NGHIEM THU, XAY DUNG