01/01/1980 | 5816 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

TCXD 79:1980

Nhóm H

THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÁC CÔNG TÁC NỀN MÓNG

Standard for construction, check and acceptance of foundation works

1. Nguyên tắc chung

1.1. Khi thi công và nghiệm thu công tác về xây dựng nền và móng của tất cả các loại nhà và công trình phải tuân theo những yêu cầu của tiêu chuẩn này.

1.2. Trình tự và biện pháp thi công xây dựng nền và móng phải phối hợp với các công tác xây dựng những công trình ngầm, xây dựng đường sá của công trường và các công tác khác của "Chu trình không "

Chú thích: Chuỗi công việc bao gồm đào hố móng, xây dựng nền, xây dựng móng, rồi lấp đất lại (đến cao trình ban đầu) được gọi là chu trình không.

1.3. Việc lựa chọn biện pháp thi công, xây dựng nền và móng phải xét đến các số liệu khảo sát địa chất công trình đã thực hiện khi thiết kế công trình. Trong trường hợp điều kiện địa chất công trình thực tế của khu vực xây dựng không phù hợp với những tính toán trong thiết kế thì cần tiến hành những nghiên cứu bổ sung về địa chất.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCXD79:1980, TIEU CHUAN XDVN TCXD79:1980, ***, TCXD 79:1980, THI CONG VA NGHIEM THU, CONG TAC NEN MONG, XAY DUNG