01/01/2011 | 12628 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8793 : 2011

TRƯỜNG TIỂU HỌC - YÊU CẦU THIẾT KẾ

Primary school - Design requirements

Lời nói đầu

TCVN 8793 : 2011 thay thế TCVN 3978 : 1984.

TCVN 8793 : 2011 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

TRƯNG TIU HC - YÊU CU THIT K

Primary school - Design requirements
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN8793:2011, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN8793:2011, ***, XAY DUNG