01/01/2011 | 13837 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8859 : 2011

LỚP MÓNG CP PHỐI ĐÁ DĂM TRONG KT CU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ- VT LIỆU, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Graded Aggregate Bases and Subbases Pavement - Specification for Construction and Acceptance

 

MỤC LỤC

1. Phm vi áp dụng

2. Tài liu vin dẫn

3. Thuật ng, đnh nghĩa

4. Pn loi
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN8859:2011, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN8859:2011, ***, LOP MONG CAP PHOI DA DAM, KET CAU AO DUONG O TO, VAT LIEU THI CONG VA NGHIEM THU, XAY DUNG