29/10/2004 | 9589 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 7435 - 2:2004
ISO 11602 2 : 2000

PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY- BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY VÀ XE ĐẨY CHỮA CHÁY
PHẦN 2: KIỂM TRA VÀ BẢO DƯỠNG

Fire protection- Protable and wheeled fire extinguishers -
Part 2: Inspection and maintance

1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Tiêu chuẩn quy định việc kiểm tra, bảo dưỡng và thử định kỳ các bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy.

Bình chữa cháy xách tay được xác định là phương tiện ban đầu để chữa cháy trong phạm vi giới hạn. Các bình chữa cháy xách tay vẫn cần thiết ngay cả khi đã được trang bị hệ thống Sprinklers tự động, hệ thống chữa cháy vách tường hoặc cả thiết bị chữa cháy cố định.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho hệ thống được lắp đặt cố định để dập tắt đám cháy, mặc dù các bộ phận của hệ thống đó có thể di chuyển được (như vòi phun hoặc lăng phun được gắn với bộ phận cung cấp chất chữa cháy.)

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các bình chữa cháy sử dụng trên máy bay, tàu thuỷ và phương tiện giao thông đường bộ.

2. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

TCVN 6100 (ISO 5923), Phòng cháy chữa cháy - Chất chữa cháy - Các bon đioxít.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN7435-2:2004, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN7435-2:2004, BO KHOA HOC VA CONG NGHE, TCVN 7435-2:2004, PHONG CHAY CHUA CHAY, BINH CHUA CHAY XACH TAY, PHAN 2, XE DAY CHUA CHAY, KIEM TRA VA BAO DUONG