12/12/2008 | 7024 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 17/2008/TT-BCT, THONG TU 17 2008, BO CONG THUONG, CAP PHEP NHAP KHAU TU DONG, THUONG MAI, XUAT NHAP KHAU