05/01/2005 | 38631 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 01/2005/TTLT-BNV-BTC, THONG TU LIEN TICH 01 2005, BO NOI VU, BO TAI CHINH, CHUYEN XEP LUONG, CAN BO CONG NHAN VIEN CHUC, CAN BO CONG CHUC, LAO DONG - TIEN LUONG, BO MAY HANH CHINH