27/06/2013 | 24486 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tin, bài liên quan:

3 đối tượng doanh nghiệp được ưu tiên về hải quan

Tăng thời gian hưởng chế độ ưu tiên cho DN

Tags: 86/2013/TT-BTC, THONG TU 86 2013, BO TAI CHINH, AP DUNG CHE DO UU TIEN, DOANH NGHIEP, HAI QUAN, QUAN LY NHA NUOC, NAM 2013, XUAT NHAP KHAU