05/09/2013 | 45083 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 40/2013/TT-BNNPTNT, THONG TU 40 2013, BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN N, DANH MUC DONG THUC VAT HOANG DA, THUONG MAI, TAI NGUYEN - MOI TRUONG