25/02/2015 | 31976 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tin, bài liên quan:

Hướng dẫn mới về hợp đồng dịch vụ việc làm

Tags: 07/2015/TT-BLDTBXH, THONG TU 07 2015, BO LAO DONG - THUONG BINH VA X, TRUNG TAM DICH VU VIEC LAM, GIAY PHEP HOAT DONG DICH VU VIEC LAM, THONG TU HUONG DAN NGHI DINH, DOANH NGHIEP, LAO DONG - TIEN LUONG