16/07/2012 | 15609 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 07/2012/TT-BVHTTDL, THONG TU 07 2012, BO VAN HOA THE THAO VA DU LIC, VAN HOA PHAM, XUAT NHAP KHAU VAN HOA PHAM, XUAT NHAP KHAU, VAN HOA - XA HOI