25/02/2015 | 6533 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tin, bài liên quan:

Điều tra, đánh giá môi trường nơi có khoáng sản độc hại

Tags: 06/2015/TT-BTNMT, THONG TU 06 2015, BO TAI NGUYEN VA MOI TRUONG, DIEU TRA DANH GIA DIA CHAT, KHOANG SAN DOC HAI, DANH GIA DIA CHAT MOI TRUONG, KHU VUC CO KHOANG SAN DOC HAI, TAI NGUYEN - MOI TRUONG