02/02/2010 | 11646 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 06/2010/TT-BNNPTNT, THONG TU 06 2010, BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN N, TRINH TU THU TUC, KIEM DICH THUY SAN, SAN PHAM THUY SAN, THUONG MAI, XUAT NHAP KHAU, TAI NGUYEN - MOI TRUONG