20/01/2014 | 176808 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tin, bài liên quan:

Hướng dẫn cấp phép sử dụng LĐ nước ngoài

Chính sách Lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 3

Tags: 03/2014/TT-BLDTBXH, THONG TU 03 2014, BO LAO DONG - THUONG BINH VA X, LAO DONG NUOC NGOAI, LAO DONG NUOC NGOAI TAI VIET NAM, LAO DONG - TIEN LUONG, BO MAY HANH CHINH, VAN HOA - XA HOI