30/11/2005 | 4815 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

TCXDVN 358 : 2005

CỌC KHOAN NHỒI – PHƯƠNG PHÁP XUNG SIÊU ÂM XÁC ĐỊNH TÍNH ĐỒNG NHẤT CỦA BÊ TÔNG
Bored Pile - Sonic pulse method for determination of homogeneity of concrete

Lời nói đầu

TCXDVN 358 : 2005 "Cọc khoan nhồi - Phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bê tông" được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số: 43/2005 ngày30 tháng11năm 2005

CỌC KHOAN NHỒI - PHƯƠNG PHÁP XUNG SIÊU ÂM XÁC ĐỊNH TÍNH ĐỒNG NHẤT CỦA BÊ TÔNG

Bored Pile - Sonic pulse method for determination of homogeneity of conc rete

1. Phạm vi áp dụng

1.1 Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bằng phương pháp xung siêu âm. Ngoài ra tiêu chuẩn còn được áp dụng cho các cấu kiện móng bê tông khác có đặt sẵn các ống đo siêu âm như: giếng chìm, tường t rong đất, cọc ba - ret và các móng khối bê tông chôn trong đất.

1.2 Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bằng phương pháp xung siêu âm là thực hiện phương pháp kiểm tra không phá huỷ cho phép xác định tính đồng nhất và khuyết tật của bê tông trong phạm vi từ điểm phát đến điểm thu.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCXDVN358:2005, TIEU CHUAN XDVN TCXDVN358:2005, BO XAY DUNG, TCXDVN 358:2005, COC KHOAN NHOI, PHUONG PHAP XUNG SIEU AM, XAC DINH TINH DONG NHAT, TINH DONG NHAT CUA BE TONG, XAY DUNG