01/01/2012 | 5693 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9208 : 2012

LẮP ĐẶT CÁP VÀ DÂY DẪN ĐIỆN TRONG CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

Installation of electrical cables and wires for industrial projects

Lời nói đầu

Tiêu chuẩn TCVN 9208: 2012 thay thế tiêu chuẩn TCXDVN 263:2002

Tiêu chuẩn TCVN 9208: 2012 được chuyển đổi từ tiêu chuẩn TCXDVN 263:2002 theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và điểm a Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9208: 2012 do Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và công nghệ công bố.

 

LẮP ĐẶT CÁP VÀ DÂY DẪN ĐIỆN TRONG CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN9208:2012, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN9208:2012, ***, CONG TRINH CONG NGHIEP, LAP DAT CAP CONG TRINH CONG NGHIEP, LAP DAT DAY DIEN CONG TRINH CONG NGHIEP, TCVN 9208:2012, XAY DUNG, DIEN - DIEN TU