01/01/2011 | 8572 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8863 : 2011

MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA NÓNG -

 THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Specification For Construction And Acceptance Of The Surface Treatments Using The Asphalt Cement

 

MỤC LỤC

3 Thuật ngữ và định nghĩa

4 Yêu cầu đối với vật liệu làm lớp láng nhựa nóng

5 Định mức lượng đá và lượng nhựa để làm lớp láng nhựa nóng trên các loại mặt đường
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN8863:2011, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN8863:2011, ***, THI CONG VA NGHIEM THU, MAT DUONG LANG NHUA NONG, TCVN 8863 : 2011, XAY DUNG, GIAO THONG