01/01/2009 | 5965 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8256 : 2009

TẤM THẠCH CAO - YÊU CẦU KỸ THUẬT

Gypsum boards - Specifications

Lời nói đầu

TCVN 8256 : 2009 được xây dựng trên cơ sở ASTM C1396/C 1396M: Standard ecification for Gypsum Board và ASTM C1278/C1278M: Standard Specification for fiber - Reinforced Gypsum panels.

TCVN 8256 : 2009 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

TẤM THẠCH CAO - YÊU CẦU KỸ THUẬT

Gypsum boards - Specifications
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN8256:2009, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN8256:2009, ***, TAM THACH CAO, YEU CAU KY THUAT TAM THACH CAO, TCVN 8256:2009, CONG NGHIEP, XAY DUNG