01/01/2009 | 3425 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8181:2009

ISO 1735:2004

PHOMAT VÀ SẢN PHẨM PHOMAT CHẾ BIẾN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO - PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN)

Cheese and processed cheese products - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method)

Lời nói đầu

TCVN 8181:2009 hoàn toàn tương đương với ISO 1735:2004;

TCVN 8181:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

PHOMAT VÀ SẢN PHẨM PHOMAT CHẾ BIẾN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO - PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN)
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN8181:2009, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN8181:2009, ***, XAC DINH HAM LUONG CHAT BEO, PHUONG PHAP KHOI LUONG, PHOMAT CHE BIEN, TCVN 8181:2009, CONG NGHE- THUC PHAM