01/01/2009 | 4050 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 7995 : 2009

ĐIỆN ÁP TIÊU CHUẨN

Standard voltages

Lời nói đầu

TCVN 7995 : 2009 thay thế TCVN 181-86;

TCVN 7995 : 2009 tương đương với IEC 60038 : 2002 về các giá trị điện áp tiêu chuẩn ứng với hệ thống điện có tần số 50 Hz. Các nội dung mang tính khuyến cáo trong IEC 60038 để các quốc gia tùy chọn giá trị điện áp, tần số lưới thì tiêu chuẩn này chỉ đề cập đến các giá trị phù hợp với lưới điện Việt nam.

TCVN 7995 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

ĐIỆN ÁP TIÊU CHUẨN
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN7995:2009, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN7995:2009, ***, DIEN AP TIEU CHUAN, TCVN 7995:2009, DIEN - DIEN TU