01/01/2007 | 3548 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 7655 : 2007

IEC 60059 : 1999

DÃY DÒNG ĐIỆN TIÊU CHUẨN THEO IEC

IEC standard current ratings

Lời nói đầu

TCVN 7655 : 2007 thay thế TCVN 3724-82, TCVN 182-65,

TCVN 183-85, TCVN 184-85 và TCVN 3878-83;

TCVN 7655:2007 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn IEC 60059:1999;

TCVN 7655:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN7655:2007, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN7655:2007, ***, DAY DONG DIEN TIEU CHUAN THEO IEC, TCVN 7655:2007, DIEN - DIEN TU