01/01/2009 | 6979 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 7189 : 2009

CISPR 22: 2006

THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐẶC TÍNH NHIỄU TẦN SỐ VÔ TUYẾN - GIỚI HẠN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO

Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement

Lời nói đầu

TCVN 7189 : 2009 thay thế TCVN 7189 : 2002.

TCVN 7189 : 2009 hoàn toàn tương đương CISPR 22 : 2006.

TCVN 7189 : 2009 do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN7189:2009, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN7189:2009, ***, THIET BI CONG NGHE THONG TIN, DAC TINH NHIEU TAN SO VO TUYEN, GIOI HAN VA PHUONG PHAP DO, TCVN 7189:2009, DIEN - DIEN TU