01/01/1998 | 4934 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6447 : 1998

CÁP ĐIỆN VẶN XOẮN CÁCH ĐIỆN BẰNG XLPE ĐIỆN ÁP LÀM VIỆC ĐẾN 0,6/1 KV

Electric cables - XLPE insulated - Aerial bundled for working voltages up to 0,6/1 kV

Lời nói đầu

TCVN 6447 : 1998 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E4 Dây và cáp điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

 

CÁP ĐIỆN VẶN XOẮN CÁCH ĐIỆN BẰNG XLPE ĐIỆN ÁP LÀM VIỆC ĐẾN 0,6/1 KV

Electric cables - XLPE insulated - Aerial bundled for working voltages up to 0,6/1 kV

1. Phạm vi áp dụng
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN6447:1998, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN6447:1998, BO KHOA HOC CONG NGHE VA MOI TRUONG, CAP DIEN VAN XOAN CACH DIEN BANG XLPE, DIEN AP LAM VIEC DEN 0, 6KV, TCVN 6447:1998, DIEN - DIEN TU