01/01/2009 | 5711 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 6355-2:2009

PHẦN 2: XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ NÉN

Bricks – Test Methods

Part 2: Determination of compressive strength

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ nén cho các loại gạch xây.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau cần áp dụng đồng thời tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu viện dẫn có ghi năm ban hành thì áp dụng bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả bản sửa đổi (nếu có).

TCVN 6260 : 2009 Ximăng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN6355-2:2009, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN6355-2:2009, ***, XAC DINH CUONG DO NEN, GACH XAY, PHUONG PHAP THU, TCVN 6355-2:2009, XAY DUNG