01/01/1997 | 4231 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6286 : 1997

ISO 6935-3 : 1992

THÉP CỐT BÊ TÔNG –

LƯỚI THÉP HÀN

Steel for the reinforcement of concrete – Welded fabric

Lời nói đầu

TCVN 6286 : 1997 hoàn toàn tương đương với ISO 6935-3 : 1992;

TCVN 6286 : 1997 do ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN6286:1997, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN6286:1997, BO KHOA HOC CONG NGHE VA MOI TRUONG, LUOI THEP HAN, THEP COT BE TONG, TCVN 6286:1997, XAY DUNG