01/01/1995 | 3913 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6063 : 1995

BIA – PHÂN TÍCH CẢM QUAN – PHƯƠNG PHÁP CHO ĐIỂM

Beer – Sensory analysis – Method by presenting mark

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp đánh giá các chỉ tiêu cảm quan của bia bằng cách cho điểm.

2. Tiêu chuẩn trích dẫn

2.1. Trong tiêu chuẩn này sử dụng các tiêu chuẩn sau: TCVN 3215 – 79. Điều kiện chung để đánh giá cảm quan.

2.2. TCVN 5519 – 1991 Lấy mẫu.

3. Dụng cụ thử
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN6063:1995, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN6063:1995, ***, PHUONG PHAP CHO DIEM, PHAN TICH CAM QUAN, BIA, TCVN 6063:1995, CONG NGHE- THUC PHAM