01/01/2007 | 4299 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 5613:2007

CHÈ - XÁC ĐỊNH HAO HỤT KHỐI LƯỢNG Ở 103oC

Tea - Determination ofloss in mass át 103 oC

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hao hụt khối lượng khi chè được sấy bằng không khí ở nhiệt độ 103 oC.

2. Tài liệu Viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối vôi các tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 5609 (lSO 1839), Chè - Lấy mẫu.

3. Nguyên tắc
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN5613:2007, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN5613:2007, ***, TIEU CHUAN VIET NAM VE CHE, TCVN 5613:2007, XAC DINH HAO HUT KHOI LUONG O 103OC, NONG NGHIEP