01/01/2004 | 7061 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5178 : 2004

QUY PHẠM AN TOÀN TRONG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ LỘ THIÊN

Safety technical rules for stone explosion and processing in the open-cast mines

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định những biện pháp kỹ thuật an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các cơ sở khai thác đá hầm lò và chế biến đá xẻ.

2. Tài liệu viện dẫn

TCVN 4586:1997 Vật liệu nổ công nghiệp - Yêu cầu an toàn về bảo quản, vận chuyển và sử dụng.

TCVN 4756:89 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện.

3. Quy định chung
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN5178:2004, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN5178:2004, ***, QUY PHAM KY THUAT AN TOAN, TCVN 5178:2004, KHAI THAC VA CHE BIEN DA LO THIEN, CONG NGHIEP